L.A.M. (Leo) de Bekker

foto L.A.M. (Leo) de Bekker
bron: Fotobureau Stokvis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Eén van de woordvoerders van het 'groene front' in de KVP-Tweede Kamerfractie in de jaren zestig en zeventig. Brabantse burgemeesterszoon uit Empel, die zelf in die plaats ook het landbouwbedrijf uitoefende. Daarnaast onder meer actief op waterstaatkundig terrein en op het gebied van ruimtelijke ordening. Lid van diverse besturen op landbouwgebied in Noord-Brabant. Speelde in 1977, hoewel hij een bescheiden rol in de fractie vervulde, een rol bij het ontstaan van de kabinetscrisis over de grondpolitiek i.

KVP
in de periode 1966-1977: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Leonardus Antonius Maria (Leo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Empel (gem. Empel en Meerwijk, N.Br.), 2 december 1923

overlijdensplaats en -datum
Empel (gem. 's-Hertogenbosch), 21 augustus 2007

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 2 juni 1966 tot 5 juni 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 november 1966 tot 22 februari 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 april 1967 tot 8 juni 1977
 • dijkgraaf waterschap "De Maaskant", van 1 januari 1975 tot 1 januari 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/20)

 • voorzitter commissie milieuvraagstukken, Landbouwschap, van 1986 tot 1991
 • voorzitter Projectgroep Grootschalige Mestverwerking, Landbouwschap, vanaf 1990

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 8 juni 1977
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de wetsvoorstellen inzake de grondpolitiek (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 januari 1976 tot 8 juni 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer met name bezig met landbouw en waterstaatsaangelegenheden. Voerde o.a. ook het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke herindeling Land van Heusden en Altena.
 • Een amendement van zijn hand om het begrip "gebruikswaarde" in het wetsvoorstel tot wijziging van de Onteigeningswet te veranderen in "verkeerswaarde" was inleiding tot de kabinetscrisis in 1977

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader, A.A.H. de Bekker, was wethouder en later burgemeester van Empel en Meerwijk (1930-1945)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.