Europa Vandaag: Taiwan telt mee en wil met Europa in zee

Wednesday, December 21 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Vlag van Taiwan

Taiwan telt mee

De commissie Internationale Handel (INTA i) van het Europees Parlement i rondt vandaag een driedaags werkbezoek aan Taiwan af. Volgens Europarlementariër Anna-Michelle Asimakopolou i, die de commissie leidt tijdens het werkbezoek, reflecteert het bezoek de belangrijke rol die Taiwan kan spelen in de lange termijnprioriteiten van de EU. Sinds 2021 zijn er al drie afvaardigingen van het Europees Parlement naar de eilandstaat gereisd.

Tijdens het bezoek van een vorige delegatie vroeg de Taiwanese president Tsai Ing-Wen treffend: "wat heeft Europa geleerd van de Russische invasie in Oekraïne?" De Taiwanezen vrezen net als de Oekraïeners te worden binnengevallen door hun boze buurman, in dit geval China. Taiwan maakt zich steeds meer zorgen om Chinese dreigingen, zeker omdat China en Rusland vandaag beginnen met grootschalige gezamenlijke marineoefeningen.

Hoewel Taiwan een relatief klein land is, geniet het grote strategische internationale relevantie. Niet in de minste plaats vanwege de technologisch gedreven economie. De mondiale economische verwevenheid van de Taiwanezen vormt in feite de eerste strategische verdedigingslinie van de eilandstaat.

Taiwan is een belangrijke producent van halfgeleiders - een essentieel onderdeel voor de productie van chips - waardoor de EU Taiwan het hof heeft gemaakt als een van de "gelijkgestemde" partners voor samenwerking met betrekking tot de European Chips Act i. Taiwan vervult dus, zoals Asimakopolou al stelde, een belangrijke rol voor de toekomst van innovatie en industrie in Europa.


 
Taiwan, Taipei

En wil met Europa in zee

De EU heeft Taiwan nodig, maar Taiwan ook de EU. Zo bedankte president Tsai de Europarlementariërs voor de tien resoluties die het Europees Parlement dit jaar aannam om de benauwde positie van Taiwan te ondersteunen.

Een recent verbod van China op de export van dranken, visserijproducten en levensmiddelen uit Taiwan onderstreept bovendien de urgentie voor Taiwan om de economische banden met de EU aan te halen. De EU vormt namelijk de grootste bron van buitenlandse investeringen in Taiwan, maar officieel hebben de EU en haar lidstaten geen diplomatieke banden met het democratisch bestuurde eiland. Dit vanwege bezwaren van China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt.

Hoewel de EU Taiwan in 2015 al opnam in een lijst van partners voor een mogelijke bilaterale investeringsovereenkomst, hebben de gesprekken hierover lang stilgelegen. President Tsai roept nu op om vaart te zetten achter de vastgelopen onderhandelingen. Het is aan de leden van de EP-commissie om deze boodschap aan hun collega's in Brussel en Straatsburg over te brengen.

Behalve de ontmoetingen met hoogwaardigheidsbekleders van de Taiwanese regering, spreekt de EP-commissie ook met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de halfgeleidersector, vakbonden, milieubewegingen en vrouwenrechtengroepen.

De Nederlandse Europarlementariër Michiel Hoogeveen i (JA21 i/ECR i) neemt ook deel aan de handelsmissie. Hij en zijn twaalf ambtgenoten vliegen vanavond weer terug naar Brussel.


En verder...

Sluit Eurocommissaris Sinkevičius i (Milieu, Oceanen en Visserij) zijn bezoek aan Montréal af. In de nasleep van de VN-biodiversiteitstop heeft hij het nog druk met gesprekken met ministers uit alle hoeken van de wereld, werkgroepen en lezingen.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

19-21 december

EP-commissie Internationale Handel i

Driedaags bezoek aan Taipei in Taiwan

16-21 december

Europese Commissie i (Sinkevičius)

Nasleep van biodiversiteitstop COP15 i