Belang Van Nederland

Source: Parlement.com.
partijlogo BVNL
Bron: Website BVNL

Belang Van Nederland (BVNL) is een conservatief-liberale partij. De partij werd in augustus 2021 opgericht door Wybren van Haga i. Van Haga was oorspronkelijk Tweede Kamerlid voor de VVD i maar werd in 2019 uit de fractie van die partij gezet. In 2020 sloot hij zich aan bij FvD i, maar in mei 2021 splitste hij zich af van die partij.

Na de afsplitsing van FvD maakte Van Haga bekend samen met Hans Smolders i en Olaf Ephraim i als zelfstandige fractie (Groep-Van Haga) door te gaan in de Tweede Kamer. Ephraim kondigde in augustus 2023 aan zich af te splitsen van de Groep-Van Haga na een intern conflict.

Op 7 augustus 2021 werd de Groep-Van Haga omgedoopt tot Belang Van Nederland (of kortweg BVNL), hoewel de fractie in de Tweede Kamer nog tot en met 5 december 2023 onder de naam Groep-Van Haga i werd vertegenwoordigd. BVNL nam deel aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 i maar behaalde geen zetels.

1.

Kerngegevens

Partijnaam

BVNL

Datum van oprichting

7 augustus, 2021

Website

bvnl.nl

Politiek leider

Wybren van Haga i

Partijvoorzitter

Wybren van Haga

Wetenschappelijk instituut

-

Scholingsinstituut

-

Jongerenorganisatie

Jong BVNL

Ledental per 1 januari 2023

6.305

Europese partij

-

2.

BVNL en Tweede Kamerverkiezingen

BVNL nam deel aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 i maar behaalde geen zetels.

3.

Beginselen

BVNL ziet zich als een klassiek liberale partij met een cultureel-conservatieve inslag. De partij ziet zichzelf als een ondernemerspartij en pleit voor een kleine overheid, een zwaarder strafrechtsysteem en het invoeren van bindende referenda, bijvoorbeeld over de rol van de Europese Unie en migratie. Verder ziet de partij invididuele vrijheid, veiligheid en het beschermen van de Nederlandse historie en nationale identiteit als kernpunten.

4.

Bestuursvorm

BVNL is een democratische ledenpartij. De leden beslissen over de koers, de standpunten en de partijleiding. De Algemene Ledenvergadering benoemt een landelijk partijbestuur dat uit tenminste drie stemhebbende leden bestaat en een oneven aantal kent. De huidige partijvoorzitter is Wybren van Haga.

5.

Historische ontwikkeling

De partij werd in augustus 2021 opgericht door Wybren van Haga. Van Haga was oorspronkelijk Tweede Kamerlid voor de VVD i maar werd in 2019 uit de fractie van die partij gezet, omdat hij zich niet hield aan afspraken die hij met de integriteitscommissie van de partij had gemaakt. In 2020 sloot hij zich aan bij Forum voor Democratie (FvD) i. In mei 2021 maakte van Haga bekend samen met Hans Smolders i en Olaf Ephraim i als zelfstandige fractie (Groep-Van Haga) door te gaan in de Tweede Kamer.

De drie Kamerleden stapten uit de FvD-fractie nadat die partij een poster had ondertekend waarin een verband werd gelegd tussen de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet. Volgens Van Haga was er een verschil van inzicht ontstaan over de manier waarop politiek bedreven moet worden.

 

6.

Meer over