Lage waterstand zorgt voor hogere prijzen

Monday, August 8 2022, 10:25

DEN HAAG (PDC i) - De lage waterstand in de Rijn en andere Europese rivieren remmen de economische ontwikkeling van Europa. Vooral de Duitse economie heeft last van een verminderde aanvoer van grondstoffen over de Rijn.

Door de lagere waterstand kunnen binnenvaartschepen veel minder lading vervoeren over de rivieren, waardoor er meer schepen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid te vervoeren. Hierdoor stijgen de transportkosten.

In 2018 raakte de Rijn zelfs gedeeltelijk gestremd door het lage water, en kon er helemaal geen transport plaatsvinden. Transporteurs waarschuwen voor een herhaling van deze situatie.

De EU wil, om de klimaatdoelen te halen, in 2030 25% meer transport over water realiseren, en in 2050 zelfs 50% meer.

Bron: RTLNieuws, Politico