Europese Commissie keurt Partnerschapsovereenkomst met Nederland goed

Friday, June 24 2022, 15:00

DEN HAAG (PDC i) - De Europese Commissie i heeft vandaag een Partnerschapsovereenkomst met Nederland goedgekeurd. De overeenkomst met een waarde van €2 miljard moet Nederlandse regio's helpen het verminderen van verschillen in de economische, sociale en territoriale cohesie. Daarnaast moet het geld helpen met duurzame en innovatieve groei, en bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt.

De Partnerschapsovereenkomst wordt door de lidstaat in samenwerking met de Commissie voorbereid aan de hand van de prioriteiten en strategieën van de lidstaat. De Nederlandse overeenkomst is de tiende overeenkomst die goedgekeurd is door de Europese Commissie i.

In het plan zijn forse bedragen gereserveerd voor verduurzamingsinitiatieven, zoals onder andere investeringen uit het Europees Regionaal en Ontwikkelingsfonds in duurzame energiebronnen en het beter isoleren van gebouwen (€240 miljoen). Tevens wordt er geinvesteerd in onderzoek en innovatie (€310 miljoen). Daarnaast is er €623 miljoen beschikbaar om grootvervuilers uit de industrie te helpen verduurzamen, en de effecten van het stoppen van de gaswinning in Groningen op te vangen. Er is ook €413 miljoen beschikbaar gesteld uit het Europees Sociaal Fonds voor de opleiding en heropleiding van werknemers.

Bron: Europese Commissie