H. (Henk) Staghouwer

foto H. (Henk) Staghouwer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Henk Staghouwer (1962) was van 10 januari tot en met 5 september 2022 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet-Rutte IV i. Hij trad af omdat hij zichzelf niet de juiste persoon op die post achtte om het stikstofprobleem op te lossen. Daarvoor zat hij namens de ChristenUnie in het college van gedeputeerde staten van Groningen. Eerder was hij eigenaar van meerdere bakkerswinkels. Sinds 1 januari 2024 is hij voorzitter van Voedselbanken Nederland.

ChristenUnie
in de periode 2022: minister

1.

Personal data

Surnames
Hendrik (Henk)

Place and date of birth
Hoogkerk (Gr.), 14 February 1962

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
 • ChristenUnie

3.

Main functions and occupations

 • eigenaar Bakkerij Staghouwer te Zuidhorn, Tolbert, Leek, Hoogkerk en Groningen, from 1989 until December 2011 (zeven bakkerswinkels)
 • lid Provinciale Staten van Groningen, from 15 January 2002 until 24 April 2013
 • lid Gedeputeerde Staten van Groningen, from 24 April 2013 until 10 January 2022 (belast met bovengrond, landbouw en visserij, natuur en landschap, Wadden en Waddenfonds, internationalisering en gebied Noord-Groningen)
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, from 10 January 2022 until 6 September 2022
 • voorzitter VBN (Voedselbanken Nederland), from 1 January 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/20)
 • lid Raad van Commissarissen Groningen Seaports NV (als gedeputeerde)
 • lid Comité van de Regio’s (Europese Unie) (als gedeputeerde)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Presenteerde in 2022 een pakket aan maatregelen om de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal te maken. Het gaat zowel om duurzame subsidiemogelijkheden als fiscale prikkels om te investeren in duurzame energie in plaats van aardgas.
 • Maakte in 2022 samen met minister Van der Wal eerste plannen bekend voor transitie van de landbouw naar een kringlooplandbouw in 2030. Nadere invulling per gebied vindt later plaats. Bij elkaar tellen deze regionale doelen op tot het landelijke doel: driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond niveau in 2030. Het kabinet heeft voor de gehele aanpak € 24,3 miljard beschikbaar gesteld, bovenop bestaande middelen (€ 7 miljard).

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad in september 2022 af omdat hij zichzelf niet de juiste persoon vond om het stikstofbeleid van het kabinet-Rutte IV uit te voeren.
 

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.