Schriftelijk overleg informele Energieraad

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Tuesday, September 22 2020.

Economische Zaken en Klimaat

Op vrijdag 25 september aanstaande zal een schriftelijk overleg over de Informele Energieraad van 5-6 oktober plaatsvinden. Het is de verwachting dat de Europese Energieministers tijdens deze informele raad, die in Berlijn zal worde gehouden, discussie zullen voeren over met name twee actuele onderwerpen die spelen op energie gebied: enerzijds de Green Deal i en als onderdeel hiervan het op 17 september uitgebrachte voorstel van de Europese Commissie i om de EU-klimaatdoelstelling voor 2030 op te hogen van 40% naar “minstens 55%”. Onderwerp van gesprek zal zijn hoe de energiesector kan bijdragen aan het realiseren van deze aanscherpte doelstelling.

Een ander belangrijk thema dat naar verwachting prominent op de agenda zal worden geplaatst door het Duitse EU-Voorzitterschap i is de toenemende inzet van waterstof. Naar verwachting zal deze discussie zich richten op de op 8 juli 2020 gepubliceerde EU-brede waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa.

  • 25/09: Schriftelijk overleg Informele Energieraad dd 5-6 oktober 2020