Mr.Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens

foto Mr.Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Micky Adriaansens (1964) is sinds 10 januari 2022 minister van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was zij van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 Eerste Kamerlid voor de VVD. Mevrouw Adriaansens was voorzitter van de Raad van Bestuur bij adviesbureau Twijnstra Gudde. Eerder was zij onder meer advocaat, directeur thuiszorg bij een zorgonderneming, directeur van het genootschap van fysiotherapeuten en bestuursvoorzitter van zorginstellingen in Lelystad. Mevrouw Adriaansens was voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hield zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met immigratie en asiel, justitie en koninkrijksrelaties.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Monique Anne Maria (Micky)

2.

Personal data

Place and date of birth
Schiedam, 1 March 1964

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

  • voorzitter Raad van Bestuur organisatieadvsieur "Twijnstra Gudde", from 1 April 2016
  • directeur Spalandt BV, from 23 May 2018 (advisering en ondersteuning bedrijven)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019 until 10 January 2022
  • minister van Economische Zaken en Klimaat, from 10 January 2022

Responsibilities as minister
  • Heeft als minister van EZK naast de verantwoordelijkheid voor het macro-economisch beleid, innovatiebeleid en consumentenbeleid en MKB onder primaire taken ten aanzien van digitale economie, telecom, post, Europese Structuurfondsen en het Nationaal Groeifonds

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous (2/12)
  • lid Raad van Commissarissen InsingerGilissen, from 16 April 2018 until 16 December 2020
  • lid bestuur Stichting Snippe Beheer, from 1 January 2021 until 10 January 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorziter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019 until 10 January 2022

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Legislative activities as minister
  • Bracht in 2022 de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames in het Staatsblad (Stb. 215). Er komen regels waarmee risico‚Äôs voor de nationale veiligheid, als gevolg van bepaalde verwervingsactiviteiten zoals investeringen en fusies, beheerst kunnen worden. Het wetsvoorstel was in 2021 ingediend door minister Blok. (35.880)
  • Bracht in 2022 de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds tot stand, waardoor er een apart begrotingsfonds komt voor projecten op gebied van duurzame economie, kennis en infrastructuur. Het wetsvoorstel was in 2021 ingediend door minister Blok. (35.976)

8.

Miscellaneous

Private life
  • Haar vader was voor de VVD lid van de Rijnmondraad
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.