Directoraat-Generaal Logistiek en Vertolking voor Conferenties [LINC]

Source: Europa Nu.

Het directoraat-generaal Logistiek en Vertolking voor Conferenties houdt zich bezig met de organisatie rondom parlementaire bijeenkomsten en conferenties op taalkundig, technisch, en logistiek gebied. Dit DG stelt Europarlementariërs i in staat om (in de eigen taal) met elkaar te kunnen communiceren over bijvoorbeeld nieuwe Europese wet- en regelgeving. Ook EU-burgers kunnen het wetgevingsproces op deze manier gemakkelijker volgen, wat bijdraagt aan het democratisch gehalte van het Europees Parlement i.

Belangrijkste taken:

  • zorgt voor de vertolking van bijeenkomsten van het Europees Parlement: onder meer de plenaire vergaderingen i (24 talen) en vergaderingen van parlementaire commissies i, delegaties i en fracties i
  • verantwoordelijk voor de vergader- en tolkapparatuur
  • biedt technische ondersteuning voor de door het Europees Parlement georganiseerde bijeenkomsten
  • levert tevens ondersteuning in de conferentiezalen
  • draagt zorg voor de organisatie van bijeenkomsten voor fracties buiten de werklocaties van het Europees Parlement