Austrian Council Presidency positively reviewed

Source: European Parliament (EP) i, published on Wednesday, January 16 2019.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz i bedankte het Europees Parlement i voor de succesvolle samenwerking en beloofde om ook in de toekomst de EU verder te versterken.

Een initiatief tegen antisemitisme, het Afrika-forum, 53 wetgevende initiatieven die succesvol werden beëindigd, de gemaakte vooruitgang bij de onderhandelingen over de langetermijnbegroting en nieuwe ideeën omtrent het asiel- en migratiebeleid van de EU. Voor Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker i maken deze elementen het voorbije Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad i “een van de meest succesvolle uit de recente geschiedenis van de Europese Unie”. Juncker en kanselier Kurz volgden samen met de Europarlementsleden dinsdagochtend het slotdebat over het Oostenrijkse voorzitterschap - dat zes maanden duurde - tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg.

Juncker noemde daarbij de weigering van de Oostenrijkse regering om het migratiepact van de Verenigde Naties te ondertekenen de enige valse noot. Afgezien daarvan was voor hem het Oostenrijkse voorzitterschap “op alle vlakken een indrukwekkend voorzitterschap, dat de Europese zaak gediend heeft”.

Ook de Oostenrijkse kanselier blikte terug op de behaalde resultaten. Voor Kurz bestonden die onder meer uit een versterking van de Europese interne markt, bijkomende middelen voor Frontex - dat de buitengrenzen van de EU bewaakt - en een hernieuwde focus van de EU op de Westelijke Balkan.

Over de nakende Brexit verklaarde Kurz dat, zelfs indien de stemming over het terugtrekkingsakkoord in het Britse parlement negatief uitdraait, de houding van de EU tijdens de onderhandelingen hierover onberispelijk was. Hij sprak de hoop uit dat de EU tijdens onderhandelingen met het VK in de toekomst ook met één stem zal spreken.

Zowel fractieleider Manfred Weber (EVP, DE) als spitzenkandidat Jan Zahradil (ECR, CZ) prezen het geleverde werk en de behaalde resultaten van het Oostenrijkse voorzitterschap. Er was ook kritiek: zo had Europarlementslid Pavel Telicka (ALDE, CZ) gehoopt op meer ambitieuze doelstellingen tijdens de onderhandelingen over de langetermijnbegroting. Ook parlementslid Liliane Rodrigues (S&D, PT) had graag meer vooruitgang gezien inzake de sociale agenda van de EU.

Bekijk fragmenten van de verklaringen in het Parlement via onderstaande links: