Paris agreement: MEPs call for stepping up EU climate commitments - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Wednesday, August 5, 2020
calendar

Paris agreement: MEPs call for stepping up EU climate commitments

Source: European Parliament (EP) i, published on Thursday, October 25 2018.

Alle EU-regels moeten volgens het Europees Parlement i in lijn zijn met de lange-termijndoelstellingen van het Parijsakkoord i.

Europarlementariërs benadrukken dat de huidige verplichtingen uit het VN Klimaatverdrag (UNFCCC) “de opwarming van de aarde slechts beperken met een temperatuurstijging van 3.2°C, wat niet eens in de buurt komt van de beoogde 2°C.” Dit staat in een resolutie over de COP24 Klimaatconferentie in Katowice die is aangenomen met 239 stemmen voor, 145 tegen en 23 onthoudingen.

De Parlementariërs noemen de invloed van een mondiale temperatuurstijging van 2°C vergaand en hoogstwaarschijnlijk onomkeerbaar. Maar dit zou voorkomen kunnen worden door te streven naar een maximale stijging van 1.5°C. De technische oplossingen die hiervoor nodig zijn, zijn beschikbaar en in toenemende mate concurrerend in prijs. Volgens het Europees Parlement moeten alle EU-regels in lijn zijn met de lange-termijndoelstellingen van de Parijsakkoorden.

Het Europees Parlement roept alle partijen, inclusief de Europese Unie, op om hun inspanningen uiterlijk in 2020 te verhogen om het grote gat te dichten dat nodig is om de Parijsdoelstellingen te halen.

Roep om een emissieverlaging van 55% in 2030

Europarlementariërs zeggen dat de overeenkomst gesloten tussen het Parlement en de lidstaten om de doelen voor hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie te verhogen, zal zorgen voor een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 45% in 2030. Desalniettemin moet de EU streven naar een verlaging van 55% in 2030. Europarlementariërs betreuren het feit dat in niet-EU-lidstaten het debat rond het verhogen van de bijdragen pas net begonnen is.

Europarlementariërs doen een oproep aan de Europese Commissie en de lidstaten om inspaningen voor de verlaging van broeikasgassen in 2020 voor te bereiden zodat deze kunnen worden gepresenteerd als de balans wordt opgemaakt tijdens COP24.

EP-leden zeggen dat als andere grote economieën geen vergelijkbare maatregelen treffen, het nodig zal zijn voorzieningen tegen koolstoflekkage te behouden om het mondiale concurrentievermogen van de Europese industrie te behouden.

Klimaatfinanciering

Het budget van de EU moet ook in lijn zijn met haar internationale verplichtingen en het lange-termijnbudget vanaf 2020 moet klimaat en energiedoelstellingen als kern hebben, volgens Europarlementariërs. Het aandeel in klimaat-gerelateerde uitgaven moet zo snel mogelijk worden verhoogd van 20% naar 30% en alle overige uitgaven moeten in lijn zijn met het Parijsakkoord en zeker niet averechts werken tegen de klimaatdoelstellingen.

De EU moet ook een passend en automatisch publiek financieringsmechanisme instellen dat zorgt voor aanvullende en adequate ondersteuning voor het EU-aandeel in de realisering van het internationaal klimaatfinancieringsdoel van 100 miljard dollar, zeggen Europarlementariërs.


1.

Relevant EU dossiers