Ir. A.P. (Andries) Heidema

foto Ir. A.P. (Andries) Heidema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Provincie Overijssel
Source: Parlement.com.

Andries Heidema (1962) is sinds 2018 commissaris van de Koning i in de provincie Overijssel. Eerder was hij burgemeester van Deventer en van Neder-Betuwe. Hij begon zijn loopbaan bij het Produktschap voor Veevoeder en was daarna ambtenaar. Voor GPV/RPF, later ChristenUnie was hij raadslid en wethouder in Zoetermeer.

in de periode 2018-heden: Commissaris van de Koning

1.

Personal data

Surnames
Andries Pieter (Andries)

Place and date of birth
Groningen, 2 March 1962

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
 • ChristenUnie, from 2000

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Zoetermeer, from 1 May 1990 until 14 March 2002 (namens GPV/RPF)
 • projectmanager Rijksplanologische Dienst (RPD), ministerie van VROM, from 1992 until 1996
 • interimmanager ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 1996 until 1998
 • wethouder (van onder meer wijk- en buurtbeheer, natuur, milieu en kunst en cultuur) van Zoetermeer, from March 1998 until 1 April 2002 (sinds 2002 namens GPV en SGP)
 • burgemeester van Neder-Betuwe, from 1 July 2002 until 1 July 2007 (naam gemeente tot 1 april 2003 Kesteren)
 • burgemeester van Deventer, from 1 July 2007 until 1 July 2018 (geïnstalleerd 4 juli 2007)
 • Commissaris van de Koning in Overijssel, from 11 July 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/38)
 • lid algemeen bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • voorzitter VNG-commissie Ruimte en Wonen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.