Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34747 - Initiatiefvoorstel Wet administratieve detentie i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie); Geleidende brief; Geleidende brief
Document date 27-06-2017
Publication date 27-06-2017
Nummer KST347471
Reference 34747, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

34 747 Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 27 juni 2017

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Wij verzoeken u, het wetsvoorstel en de memorie van toelichting, gelet op de urgentie, voor een spoedadvies aan de Afdeling Advisering van de Raad van State te sturen.

De Graaf

Fritsma

Wilders


 
 
 

3.

More information

 

4.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.