Drs. E.M. (Lisa) Westerveld

foto Drs. E.M. (Lisa) Westerveld
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Lisa Westerveld
Source: Parlement.com.

Lisa Westerveld (1981) is sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid. Tot 27 oktober 2023 was zij lid van de GroenLinks-fractie en sindsdien van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA i. Mevrouw Westerveld was voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en woordvoerder bij de Algemene Onderwijsbond. Verder was zij raadslid in Nijmegen en voorzitter van de commissie democratisering en decentralisering van de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Westerveld houdt zich als Kamerlid bezig met jeugdzorg/GGZ, gehandicaptenbeleid, passend onderwijs, maatschappelijke opvang, cultuur en racisme en discriminatie.

GroenLinks, GL-PvdA
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Elisabeth Marij (Lisa)

Place and date of birth
Aalten, 16 November 1981

Religious views
Protestants (opgevoed)

2.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks

National political party
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 October 2023

3.

Main functions and occupations

 • voorzitter LSVb (Landelijke Studenten Vakbond), from June 2007 until June 2009
 • persvoorlichter/lobbyist AOb (Algemene Onderwijsbond), from 2011 until March 2017
 • lid gemeenteraad van Nijmegen, from 27 March 2014 until March 2017
 • voorzitter Commissie Democratisering & Decentralisatie, Universiteit van Amsterdam, from November 2015 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017

4.

Other positions

Current
 • lid Raad van Advies NJR (Nationale Jeugdraad), from 1 September 2013
 • lid redactieraad Didactief, from 1 November 2020

Previous
 • lid bestuur studentenvakbond AKKU, from 2002 until 2003
 • voorzitter en lid Universitaire Studentenraad, Radboud Universiteit Nijmegen, from 2003 until 2005
 • lid Opleidingscommissie filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen, from 2005 until 2007
 • studentlid Panels Toets Nieuwe Opleiding, NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie), from March 2008 until March 2011
 • freelancer "de Taal- en Communicatiegroep", from August 2012 until March 2017

Derived functions
rapporteur Jeugdzorg (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2022 (samen met Attje Kuiken, PvdA en Daan de Neef, VVD)

Honorary positions
ambassadeur Achterhoek in Beweging, from 28 September 2020

5.

Education

Secondary education
 • v.w.o., Christelijk College "Schaersvoorde" te Aalten, from 1994 until 2001

Academic education
 • culturele antropologie (niet voltooid), Radboud Universiteit Nijmegen, from 2001 until 2002
 • filosofie (BA), Radboud Universiteit Nijmegen, from 2003 until 2007
 • filosofie (MA), Radboud Universiteit Nijmegen, from 2009 until 2010

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was voor 2023 woordvoerder primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs en wetenschapsbeleid, langdurige zorg, GGZ en maatschappelijke opvang, volksgezondheid, emancipatie, jeugdzorg, alsmede media- en sportbeleid
 • Diende in 2018 samen met Peter Kwint (SP) een initiatiefwetsvoorstel in om te verbieden dat leerlingen worden buitengesloten van activiteiten bij ontbreken van een vrijwillige bijdrage van de ouders. Het wetsvoorstel werd in 2020 aanvaard. (35.063)
 • Een door haar ingediend amendement regelde dat kinderen en hun (pleeg)ouders altijd zelfstandig toegang hebben tot een vertrouwenspersoon
 • Bracht in 2019 samen met haar fractiegenoten Paul Smeulders, Corinne Ellemeet en Kathalijne Buitenweg de initiatiefnota uit 'Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie' (35.240)
 • Diende in 2021 samen met zes anderen (CU, PvdA, CDA, SGP, SP en 50PLUS) en met Joël Voordewind als eerste ondertekenaar, een initiatiefwetsvoorstel in over integrale suïcidepreventie. Het wetsvoorstel werd in 2024 aangenomen. (35.754)
 • Diende in 2022 samen met D66, VVD, PvdA, SP en Partij voor de Dieren een initiatiefwetsvoorstel in over het strafbaar stellen van conversiehandelingen (36.178)
 • Bracht in 2022 een initiatiefnota ('ons land is beperkt') uit over participatie van mensen met een beperking (36.282)

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Haar afstudeerscriptie ging over Karl Popper en zijn boek 'The Open Society'

Private life
 • Groeide op in Lintelo bij Aalten

Campaign trail
 • Werd bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021 met voorkeurstemmen gekozen. kreeg 33.172 stemmen.
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2023 nummer 5 van de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. Kreeg 141.064 stemmen.

Membership of societies and associations
 • lid A.Z.S.V. (Aaltense Zaterdag Sport Vereniging)
 • lid NSVV (Nijmeegse Studenten Voetbalvereniging) FC Kunde
 • lid v.v. Trekvogels te Nijmegen
 • lid Quick 1888 te Nijmegen (damesvoetbal)
 • lid studentenvakbond AKKU te Nijmegen

8.

Publications

Publications
Eva Hoeke, 'Deze voetballende filosoof is een populair Kamerlid voor GroenLinks: ze spreekt de taal van gewone mensen', De Volkskrant, 20 januari 2022

9.

Family

Marital status
Ongehuwd

This biography has been updated until March 10, 2021.