Drs. A.D. (Dennis) Wiersma

foto Drs. A.D. (Dennis) Wiersma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Dennis Wiersma (1986) was sinds 10 januari 2022 minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs in het kabinet-Rutte IV i. Hij stapte per 23 juni 2023 op vanwege discussies over zijn gedrag. In het (demissionaire) kabinet-Rutte III was hij vanaf 10 augustus 2021 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Wiersma was van 23 maart 2017 tot 3 september 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij werkte bij pensioenuitvoerder PGGM en was voorzitter van FNV Jong. Verder was hij projectleider jeugdwerkloosheid op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Wiersma was als Kamerlid woordvoerder vreemdelingenzaken/migratie, aanpak mensenhandel, arbeidsmigratie en pensioenen en AOW.

VVD
in de periode 2017-2023: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Auke Dennis (Dennis)

Place and date of birth
Franeker (gem. Franekeradeel), 19 February 1986

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Lijst Ratelband, 2003
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2006

3.

Main functions and occupations

 • vicevoorzitter LSVb (Landelijke Studenten Vakbond), from May 2009 until August 2010
 • voorzitter FNV Jong, from 1 May 2011 until June 2013
 • projectmanager Aanpak Jeugdwerkloosheid, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from September 2013 until June 2015
 • programmamanager maatschappelijke agenda, pensioenuitvoerder PGGM, from August 2013 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 3 September 2021
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 10 August 2021 until 10 January 2022
 • minister zonder portefeuille, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, from 10 January 2022 until 23 June 2023

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van SZW verantwoordelijk voor 1. Participatiewet (inclusief Bijstand, WSW)/quotum, 2. Wajong, 3. Kindregelingen, 4. Kinderopvang, 5. Armoede en schuldhulpverlening, 6. ANW, 7. ESF, 8. Re-integratie, 9. SVB, 10. SZW-domein Caribisch Nederland, 11. Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten, 12. Discriminatie arbeidsmarkt, 13. Arbeidsomstandigheden, 14 Inspectie en toezicht.
 • Was als minister belast met 1. Voor- en vroegschoolse educatie, 2. Primair onderwijs, 3. Voortgezet onderwijs, 4. Speciaal en passend onderwijs, 5. Volwasseneneducatie, 6. Informeel onderwijs, 7. Actieplan basisvaardigheden, 8. Kansengelijkheid, 9. Lerarenbeleid, 10. Maatschappelijke diensttijd, 11. Nationaal Programma Onderwijs, 12. Onderwijshuisvesting en 13. DUO en Inspectie van het Onderwijs

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/6)
 • lid bestuur Kenniscentrum Handel, from January 2012 until October 2013
 • adviseur innovatie, Start Foundation (maatschappelijke investeerder), from February 2016 until February 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 2020 until February 2021 (voorbereiden parlementaire enquëte)
 • lid parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 February 2021 until August 2021

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in de periode 2017-2019 woordvoerder AOW, werknemersverzekeringen, arbeidsmarktbeleid, ontslagregelingen, arbeidsverhoudingen en 'Leven lang leren', alsmede integratie en inburgering en in 2019 woordvoerder hoger onderwijs, wetenschapsbeleid, studiefinanciering, lerarenbeleid, alsmede macro-economisch beleid, Europees economisch beleid, innovatie, topsectoren- en industriebeleid

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2023 de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (Stb. 212) tot stand. De handhavingsbevoegdheden van de minister ten aanzien van het bevoegd gezag van scholen en instellingen wordt uitgebreid. Hiermee wordt het mogelijk om misstanden in het onderwijs in het belang van de leerlingen en studenten sneller en effectiever tot een einde te brengen. (35.920)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Medeoprichter van Startersbeurs Nederland, augustus 2012
 • Kwam in april 2023 in opspraak na berichten dat hij te veeleisend en (te) fel tegen zijn ambtenaren was geweest. Er was geen sprake van ongewenste omgangsvormen, maar het gedrag was wel onderwerp van gesprekken op het ministerie. In mei meldde NRC dat er ook tijdens zijn Kamerlidmaatschap al sprake zou zijn geweest van dergelijk gedrag. De VVD-Tweede Kamerfractie gaf hem op 23 mei een 'laatste' waarschuwing.
 • Stapte op 22 juni 2023 op als minister, nadat er nieuwe meldingen waren gekomen over intimiderend gedrag

Private life
 • Groeide na de scheiding van zijn ouders op bij zijn moeder

Campaign trail
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 17 op de lijst-Ratelband

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
"Vlotte prater Wiersma wil het anders doen dan zijn ouders", Het Financieele Dagblad, 21 juli 2021

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until February 26, 2020.