Mr. M.H. (Mirjam) Bikker

foto Mr. M.H. (Mirjam) Bikker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nienke van Denderen
Source: Parlement.com.

Mirjam Bikker (1982) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie i. Op 17 januari 2023 volgde zij Gert-Jan Segers i op als fractievoorzitter en politiek leider van de ChristenUnie. Daarvoor was zij van 9 juni 2015 tot 31 maart 2021 lid van de Eerste Kamer en in 2019-2021 fractievoorzitter. Mevrouw Bikker was zeven jaar gemeenteraadslid in Utrecht (tevens fractievoorzitter) en beleidsmedewerker van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer was zij voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als Tweede Kamerlid houdt zij zich behalve met het algemene politieke beleid bezig met onder meer zorg, justitie en veiligheid, binnenlandse zaken, koninklijk huis, sport en Groningen.

ChristenUnie
in de periode 2015-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Mirjam Hannah (Mirjam)

Place and date of birth
Gouda, 8 September 1982

Religious views
Protestants (Gereformeerde Bond in PKN)

2.

Party/Movement

Party/Parties
ChristenUnie

3.

Main functions and occupations

 • fractiemedewerker ChristenUnie, gemeenteraad van Utrecht, from April 2004 until March 2006
 • beleidsmedewerker ChristenUnie-fractie, Provinciale Staten van Utrecht, from April 2005 until September 2006
 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 16 March 2006 until 24 January 2013 (werd in 2009 en 2011 tijdelijk vervangen vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof)
 • beleidsmedewerker binnenlandse zaken, koninkrijksrelaties, algemene zaken en koninklijk huis, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from November 2008 until January 2010
 • beleidsmedewerker justitie, grondrechten en binnenlandse zaken, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2013 until 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 1 September 2016
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 22 December 2016 until 31 March 2021
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 2019 until 31 March 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 January 2023

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet als Eerste Kamerlid van 13 september tot 22 december 2016 vervangen door Herman Sietsma

4.

Party political functions

Summary
 • politiek leider ChristenUnie, from 17 January 2023

Previous
 • campagneleider ChristenUnie, gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, 2014
 • fractievoorzitter ChristenUnie, gemeenteraad van Utrecht, from 16 March 2006 until 24 January 2013 (sinds 2010 als eenpersoonsfractie)
 • fractiesecretaris ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 June 2015 until 11 June 2019
 • fractiesecretaris en vicefractievoorzitter ChristenUnie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 March 2021 until 17 January 2023

Leading candidate on list
 • lijsttrekker ChristenUnie, gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, 2006 en 2010
 • lijsttrekker ChristenUnie, Eerste Kamerverkiezingen 2019
 • lijsttrekker ChristenUnie, Tweede Kamerverkiezingen 2023, from 30 September 2023 until 23 November 2023

5.

Other positions

Current
 • redacteur tijdschrift "Wapenveld", from July 2016
 • lid bestuur Stichting SBI Prinsjesdag Ontbijt, from 1 May 2020

Previous
 • preses Sola Scriptura, christelijke studentenvereniging te Utrecht, uitgaande van CSFR, from April 2004 until May 2005
 • preses christelijke studentenvereniging CSFR te Utrecht, from January 2006 until January 2007

Derived functions
 • voorziter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019 until 31 March 2021
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 11 May 2019 until 31 March 2021

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Joods Monument Utrecht

6.

Education

Primary education
 • Chr. basisschool "Shalomschool" te Moordrecht, from 1986 until 1993
 • Prot.Chr. basisisschool "Da Costa" te Nunspeet, from 1993 until 1994

Secondary education
 • v.w.o., Lambert Franckens College te Elburg, from 1994 until 2000

Academic education
 • Nederlands recht: staats- en bestuursrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, until 2008

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Eerste Kamerlid behalve met algemeen beleid bezig met justitie en veiligheid en onderwijs, cultuur en wetenschap
 • Hield zich voor zij fractievoorzitter werd bezig met justitie, rechtsbescherming, beleid mensenhandel, volksgezondheid, welzijn en sport, kansspelbeleid, beleid mensenhandel, medische ethiek en langdurige zorg
 • Nam in 2021 van Joël Voordewind de verdediging over een door hem samen met zes anderen (PvdA, CDA, GroenLinks, SGP, SP en 50PLUS) ingediend initiatiefwetsvoorstel over integrale suïcidepreventie. Het wetsvoorstel werd in 2024 aangenomen. (35.754)
 • Nam in 2023 van Gert-Jan Segers de verdediging (samen met Jan Paternotte, D66) over van een voorstel in om in het reglement van orde bedreigingen als ongeoorloofd gedrag toe te voegen (36.037)
 • Bracht in 2023 samen met Laurens Dassen (Volt) een initiatiefnota uit over de versterking van het parlement. Deze initiatiefnota omvatte bijvoorbeeld een verhoging van het aantal Kamerleden van 150 naar 250 leden, en het organiseren van visiedebatten in de Tweede Kamer (36.406)

8.

Miscellaneous

Private life
 • Groeide op in Moordrecht en Nunspeet
 • Haar vader was lid van Provinciale Staten van Gelderland (2007-2009) en secretaris van de RPF

Membership of societies and associations
lid (preses) Christelijke Studentenvereniging CSFR te Utrecht

9.

Publications

Publications
 • Auke van Eijsden, "'Van bange mensen knapt dit land niet op', Trouw, 17 januari 2023
 • Petra de Koning, "CU'ers: Bikker is 'extreem stabiel'", NRC 17 januari 2023

10.

Family

Marital status
gehuwd

Children
3 kinderen