23 Oktober 2013

Source: A.J.M. (Toine) MandersĀ i, published on Wednesday, October 23 2013, 2:08, column.

Het moment om jullie nu een bericht te sturen is minder leuk omdat ik een keuze heb moeten maken tussen twee zaken die mij heel erg lief zijn. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om in Europa mijn werk voort te kunnen zetten. Europa staat voor grote uitdagingen - zoals de ontwikkelingen op het gebied van de Interne Markt en het vraagstuk omtrent pensioenen - en daar wil ik mij sterk voor maken. Ik wil mijn ervaring en netwerk blijven inzetten voor Nederland en mijn idealen nastreven vanuit mijn sociaalliberale invalshoek.

Echter als persoon blijf ik dezelfde, het is slechts om in voetbaltermen te spreken, het shirt wat anders is.

Ik heb een heel goed gesprek gehad met Hans. Hij heeft mij duidelijk gemaakt dat de drie termijnenregel voor alle geledingen binnen de VVD gaat gelden en niet alleen voor mij bestemd was. Daar heb ik begrip voor en zal dat in het vervolg ook zo communiceren. De VVD is tenslotte voor mij een heel belangrijk en dierbaar deel van mijn leven (geweest).

Hoewel ik vorige week Benk op de hoogte heb gesteld, wil ik ook jullie meedelen dat ik mijn lidmaatschap van de VVD heb opgezegd omdat het in mijn ogen onverenigbaar is om van twee partijen lid te zijn. Het heeft de nodige tijd gekost maar als liberaal moet je keuzes durven maken en daarvan ook de consequenties aanvaarden.

Ik hoop dat Cora mijn voorbeeld zal volgen en dat zij met verve de belangen van de VVD en Brabant in Europa zal behartigen. Het gaat jullie goed en ik wens jullie een goede campagne toe met als gevolg dat dat Europa wordt versterkt met nog meer liberalen.

Tot slot wil ik iedereen oprecht dank zeggen voor de enorme steun en de enthousiaste wijze waarop wij de laatste 15 jaar hebben samengewerkt. Ik hoop velen ook in de toekomst te blijven spreken.

Met vriendelijke groeten,

Toine Manders