Schaliegas projecten

Source: A.J.M. (Toine) Manders i, published on Friday, October 11 2013, 2:29, column.

file000298506336

Het Europees Parlement wil dat winning van niet-conventionele koolwaterstoffen (waaronder schaliegas) door middel van 'fracken' voortaan wordt voorafgegaan door een verplichte milieu-effect-rapportage. Dat bleek deze week tijdens de stemming in Straatsburg.

Niet-conventioneel gas (zoals steenkoolgas of schaliegas) is gas dat zich bevindt in de poriën van harde bodemlagen. Dit gas is daardoor moeilijker te winnen dan gas in een gasbel. Om het gas te winnen, is het vaak nodig om de bodemlaag te breken ('fracken'), het onder grote druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand,

De nieuwe wetgeving is van toepassing op publieke en private bouwprojecten. De richtlijn beslaat een breed scala aan projecten, waar onder bijvoorbeeld bruggen of varkensboerderijen. Het voorstel omvat ook maatregelen die moeten voorkomen dat belangenconflicten optreden. Het Europees Parlement wil garanties dat experts die onderzoek doen competent, objectief en onafhankelijk zijn. Tenslotte wil het EP ook verankeren dat het publiek goed geïnformeerd en geraadpleegd wordt als er in de buurt sprake is van grootschalige projecten. Manders is voorstander van een gelijk speelveld in Europa, maar vindt dat de administratieve lasten - met name voor het MKB - binnen de perken moeten blijven.