Wetgeving tabaksproducten

Source: A.J.M. (Toine) Manders i, published on Friday, October 4 2013, 2:41, column.

Volgende week wordt in Straatsburg over de richtlijn tabaksproducten gestemd. Toine Manders heeft hierop diverse amendementen ingediend in de milieu- en volksgezondheidscommissie, waar hij plaatsvervangend lid is. Het is het meest controversi√ęle wetgevingsstuk van dit moment, en er is nog geen overeenstemming tussen de politieke groepen. Heikele punten zijn o.a. hoe groot de waarschuwingscombinatie van tekst en plaatjes moet zijn (in %), of karakteriserende stoffen als menthol verboden zouden moeten worden en of de e-sigaret onder medicinale productwetgeving moet vallen of niet. Manders is voornemens een mondeling amendement in te dienen, waarbij hij lidstaten oproept de met de verkoop van tabaksproducten verdiende accijnzen te gebruiken voor gezondheidszorg en voor informatiecampagnes om roken onder de jeugd te ontmoedigen.