Connecting Europe Facility

Source: EU monitor.

Connecting Europe Facility (CEF) is een subsidieprogramma om het Europese vervoers-, energie- en digitale netwerk te verbeteren. Het programma moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zo met het CEF Transport zorgen voor een beter en uitgebreider Europees vervoersnetwerk, het CEF Energie voor een veiligere en kostenefficiëntere energievoorziening, en het CEF telecoom voor de aanleg en verbetering van breedbandnetwerken.

Het subsidieprogramma bestaat sinds 2014 en maakt deel uit van de EU2020-strategie i. Ook na 2020 zal het programma worden doorgezet. De miljarden die de Europese Commissie investeert, moeten op hun beurt zorgen voor extra investeringen uit de private sector.

Het programma werkt op basis van oproepen. De CEF richt zich met name op missende grensoverschrijdende verbindingen waardoor ook enkele buurlanden in aanmerking komen. Oproepen voor projectvoorstellen worden gepubliceerd op de website van INEA i

1.

Meer informatie