33441 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbeleid)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 oktober 2012 ingediend door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Bleker i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het gebiedsgerichte beleid en de uitvoering daarvan te decentraliseren naar de provincies en de regels over de programmering en het investeringsbudget landelijk gebied in de Wet inrichting landelijk gebied te schrappen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbeleid)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(37 stuks)

2 17 oktober 2012, koninklijke boodschap, nr. 1     KST334411
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget)
 
2 17 oktober 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST334412
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget)
 
2 17 oktober 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST334413
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.