Single Market Act II

Source: Europa Nu.

In oktober 2012 heeft de Europese Commissie i, na de 'Single Market Act i' van 2011, een tweede wetgevingspakket voor de interne markt aangenomen: 'Single Market Act II'. Deze maatregelen moeten zorgen voor een beter geïntegreerde interne markt. Het voorstel omvat twaalf kernacties die snel door EU-instellingen i moeten worden goedgekeurd. De acties zijn toegespitst op vier belangrijke aanjagers voor groei, werkgelegenheid en vertrouwen:

Vervoers- en energienetwerken

 • het liberaliseren van de binnenlandse spoorwegmarkten
 • de verbetering van de interne markt voor zeevervoer
 • een versnelde invoering van het gemeenschappelijke Europese luchtruim
 • een effectievere toepassing van de bestaande EU-energiewetgeving

Mobiliteit van burgers en ondernemingen

 • de ontwikkeling van de EURES i-portaalsite tot een volledig toegerust instrument voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling en werving
 • de invoering van een regeling om fondsen voor langetermijninvesteringen aan te spreken met het oog op de financiering van particuliere ondernemingen en langetermijnprojecten
 • de modernisering van insolventieprocedures in een ondernemingsklimaat dat ondernemers na een faillissement een tweede kans biedt

De digitale economie en digitale interne markt

 • vlottere elektronische handel in de EU door eenvoudigere, meer betrouwbare en concurrerende betalingsdiensten
 • oplossingen voor het gebrek aan investeringen in snelle breedbandverbindingen of voor een cruciale oorzaak ervan, namelijk de kosten voor civieltechnische werken
 • de invoering van elektronische facturatie als standaardvorm van facturatie in aanbestedingen

Sociaal ondernemerschap, cohesie en consumentenvertrouwen

 • betere regels inzake productveiligheid en de eigenlijke handhaving daarvan
 • maatregelen om bankrekeningen ruim toegankelijk te maken, alsmede transparante en vergelijkbare banktarieven en vlottere overstap tussen bankrekeningen

Net als bij de Single Market Act I had de Single Market Act II ook hoge prioriteit. Het Europees Parlement i stelde in een rapport uit 2014 dat het samen met de Raad i een meerderheid van de maatregelen had behandeld.