Europese Gezant voor de Mensenrechten

Source: Europa Nu.

De Europese Gezant voor de Mensenrechten is verantwoordelijk voor het uitdragen van het Europese mensenrechtenbeleid in de wereld. De gezant vertegenwoordigt de EU i op internationale fora, waaronder de Verenigde Naties i.

De eerste Europese Gezant voor de Mensenrechten, Stavros Lambrinidis werd op 26 juli 2012 benoemd en startte zijn werkzaamheden op 1 september 2012. Zijn derde mandaat liep af op 28 februari 2019. Eamon Gilmore is zijn opvolger. Hij werd op 28 februari 2019 benoemd door de Raad i. Op 1 maart 2019 ging Gilmore officieel van start. Zijn mandaat zou gelden tot 28 februari 2023, maar is verlengd tot 29 februari 2024.

Aandachtspunten van de gezant zijn onder meer:

  • versterking van democratie, internationaal recht en humanitair recht
  • afschaffing van de doodstraf
  • vrijheid van meningsuiting
  • gelijke rechten van mannen en vrouwen
  • de positie van kinderen in gewapende conflicten

Het idee voor een speciale gezant voor de mensenrechten voert terug tot 2010 en kwam van het Europees Parlement i.