Drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg

foto Drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Steven van Weyenberg (1973) is sinds 12 januari 2024 minister van Financiën in het demissionare kabinet-Rutte IV i. Hij was eerder kort staatssecretaris voor Cultuur en Media en van 10 augustus 2021 tot 10 januari 2022 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het demissionaire kabinet-Rutte III i. De heer Van Weyenberg was van 20 september 2012 tot 3 september 2021 en van 18 januari 2022 tot 5 december 2023 Tweede Kamerlid voor D66. Daarvoor was hij veertien jaar werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en daarna twee jaar bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Van Weyenberg was als Kamerlid woordvoerder voor onder meer financiën en financiële markten en tevens vicefractievoorzitter.

D66
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Steven Peter Robert Albert (Steven)

Place and date of birth
Gent (België), 21 March 1973

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • plaatsvervangend directeur, directie Europese integratie en strategie, ministerie van Economische Zaken, from June 2004 until February 2006
 • directeur Bureau Europa, ministerie van Economische Zaken, from March 2010 until October 2010
 • directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 11 October 2010 until September 2012
 • directeur Naleving, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 2011 until 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 3 September 2021
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, from 10 August 2021 until 10 January 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 January 2022 until 6 December 2023
 • staatssecretaris (belast met cultuur en media) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, from 6 December 2023 until 12 January 2024
 • minister van Financiën, from 12 January 2024

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van I&W verantwoordelijk voor: 1. Milieu (niet-Klimaat, o.a. geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen), 2. Bodem, 3. Openbaar vervoer en spoor, 4. Fietsbeleid, 5. KNMI, 6. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en 7. Planbureau Leefomgeving
 • Was als staatssecretaris van OCW belast met 1. Cultuurbeleid, 2. Erfgoedbeleid, 3. Bibliotheekbeleid, 4. Archiefbeleid, 5. Inspectie Overheidsinformatie en erfgoed, 6. Mediabeleid, 7. Onafhankelijke journalistiek (rijksfondsen) en 8. Commissariaat van de Media

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid kascommissie Vereniging Hofstad Jeugdorkest, from 19 September 2020 (onderbroken tijdens staatssecretariaat)

Previous (2/3)
 • jurylid Gouden Pump Award, from 1 April 2019
 • informateur collegevorming gemeente Utrecht, from 6 April 2022 until June 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
rapporteur Aanpassing van het Stabiliteits- en Groeipact (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 February 2022 until 6 December 2023 (samen met Eelco Heinen, VVD)

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Pensioenpoort, from 1 April 2014

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/7)
 • Bracht in 2020 een initiatiefnota uit over een stelsel zonder toeslagen (35.507)
 • Diende in 2021 samen met Paul Smeulders (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over het recht op thuiswerk en een goede thuiswerkplek. Voor GroenLinks werd in 2021 Senna Maatoug (mede)verdediger. Later werden namens D66 eerst Romke de Jong en daarna Marijke van Beukering verdediger. In beide Kamers trad Van Weyenberg vanaf 2022 weer namens D66 op als medeverdediger. Het voorstel werd in 2023 verworpen in de Eerste Kamer. (35.714)
 • Was in 2022 en 2023 woordvoerder van zijn fractie bij de algemene financiële beschouwingen

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 23, 2020.