Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)

Source: EU monitor.

Dit EU-programma dient ter ondersteuning van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid van de EU. Het EaSI heeft als doel innovatief beleid te coördineren en te delen met lidstaten. Op die manier kunnen maatregelen die het meest succesvol blijken in een breder verband worden toegepast met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). i

Met het programma beoogt de Commissie meer samenhang te brengen tussen drie reeds eerder gestarte programma's: Progress i (Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Solidariteit), EURES i (dienstverlening ten behoeve van Europese Werkgelegenheid) en Progress Microfinance i (microkredietverlening).

Dit EU-programma valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie i (EC). Het programma maakte deel uit van het regionaal, werkgelegenheids- en sociaal beleidsplan 2014-2020 van de EU en leverde daarmee een bijdrage aan de Europa 2020-strategie. i Voor de periode 2021-2027 zal EaSI onderdeel worden van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+).

1.

Meer informatie