Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Deze Tweede Kamercommissie i bestond in 2010-2012. Het kwam tot stand na een samenvoeging van Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De commissie hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Specifiek betrof dit onder meer:

 • industriebeleid
 • structuurbeleid
 • regionaal economisch beleid
 • beleid ten aanzien van marktwerking en deregulering
 • mededingingsbeleid
 • het midden- en kleinbedrijf
 • energiebeleid
 • exportbeleid en handelspolitiek
 • consumentenbeleid
 • telecommunicatiebeleid
 • technologiebeleid (waaronder ICT)
 • innovatiebeleid
 • landbouw
 • visserij
 • dierenwelzijn
 

Meer over

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2011-12-15 33118 - Omgevingsrecht 2e
2011-10-13 33043 - Groene economische groei in Nederland (Green Deal)  
2011-10-06 33037 - Mestbeleid  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2012-10-17 33441 - Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbeleid) i groen vinkje
2012-09-17 33365 (R1987) - Invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling i groen vinkje
2012-09-11 33357 - Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 i groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2012-09-19 33400 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2013 groen vinkje
2012-06-04 33280 F - Wijziging begroting Diergezondheidsfonds 2012 (Voorjaarsnota) groen vinkje
2012-06-04 33280 XIII - Wijziging begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012 (Voorjaarsnota) groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2012-04-16 33233 - Initiatiefnota van het lid Koppejan over acquisitiefraude en spookfacturen  
2012-04-05 33226 - Oprichting van een vereniging ter ondersteuning van het 'Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights'  
2011-12-20 33123 - Vastgoed van het Rijk