27406 NL - beleidsdossier
Nota «De kenniseconomie in zicht»

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

1.

Volledige titel

Nota «De kenniseconomie in zicht»

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 48 moties ingediend.

3.

Documenten

(431 stuks)

2 19 september 2000, brief, nr. 1     KST47512_1
Brief minister bij de kabinetsnota (kamerstuk 27406, nr. 2) - Kabinetsnota «De kenniseconomie in zicht»
publicatie: 25 september 2000
 
2 19 september 2000, nota, nr. 2     KST47512_2
Nota 'De kenniseconomie in zicht: de Nederlandse invulling van de «Lissabon-agenda» voor 2001' - Kabinetsnota «De kenniseconomie in zicht»
publicatie: 25 september 2000
 
2 3 maart 2003, brief, nr. 3     KST67024
Brief minister met een kabinetsreactie op het SER-advies "Het nieuwe leren: advies over een leven lang leren in de kenniseconomie" - Kabinetsnota «De kenniseconomie in zicht»
publicatie: 18 maart 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.