Overige EU-actoren

Source: Europa Nu.

De Europese Unie kent een aantal bestuursorganen die zijn opgericht om een bepaalde taak op zich te nemen. Het enige dat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze via een Europees besluit zijn opgericht. In die oprichtingsbesluiten staat de taak van het orgaan, aan wie het verantwoording moet afleggen en wie het financiert. Verder is het een diverse groep bestuursorganen met heel verschillende takenpakketten en middelen.

Deze bestuursorganen vertonen veel overeenkomsten met agentschappen i, maar passen niet in het organisatiemodel van een agentschap. Ze vallen formeel niet direct onder de Europese Commissie i, vandaar dat het ook geen directoraat-generaal of diensten i zijn. Een overzicht van alle 'overige' instellingen van de EU:

Een instelling die niet is opgericht door een Europees besluit maar niet mag ontbreken is IPEX i, het systeem waar opmerkingen en bezwaren van nationale parlementen op nieuwe Commissievoorstellen worden gedeeld en gepubliceerd.