Mr.Drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

foto Mr.Drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Hanke Bruins Slot (1977) is sinds 5 september 2023 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte IV. Tussen 10 januari 2022 en 5 september 2023 was zij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in dat kabinet. Daarvoor was zij lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht en daarvoor van 17 juni 2010 tot 5 juni 2019 Tweede Kamerlid voor het CDA. Zij was eerder senior beleidsmedewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en stapte daarna over naar het leger. In 2008 was ze commandant van een panzerhouwitzer­detachement in Uruzgan (Afghanistan). Als Kamerlid was zij woordvoerster defensie, binnenlands bestuur, medisch-ethische thema's en sportbeleid.

CDA
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Hanke Gerdina Johannette (Hanke)

Place and date of birth
Apeldoorn, 20 October 1977

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • commandant Panzerhouwitzerdetachement, Battlegroup 7 te Tarin Kowt (Afghanistan), from July 2008 until December 2008 (ISAF-operatie)
 • waarnemend hoofdofficier, toegevoegd aan de directeur Operaties, Staf Commando Landstrijdkrachten, ministerie van Defensie, from February 2009 until February 2010
 • stafofficier Planning en Programmering, Staf Commando Landstrijdkrachten, ministerie van Defensie, from February 2010 until June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 5 June 2019
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met natuur, landbouw, bodem en water, sport, recreatie en toerisme en bestuur) van Utrecht, from 5 June 2019 until 10 January 2022
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 10 January 2022 until 5 September 2023
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 5 September 2023

Military rank (officer)
kapitein der artillerie b.d., from 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous
 • lid algemeen bestuur Atlantische Commissie, from 1 February 2018 until 10 January 2022
 • lid Nationaal Comité Veteranendag, from 5 February 2021 until 10 January 2022

Derived functions (2/5)
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 March 2018 until 5 June 2019
 • ondervoorzitter commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 April 2018 until 5 June 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Op haar voorstel werd in 2015 een debat gehouden over het internationaal volgen en registreren van artsen die tuchtrechtelijk zijn veroordeeld
 • Bracht in 2015 een initiatiefnota uit over vrijwilligerswerk ('Vrijwilligers zijn kampioenen') (34.369)
 • Diende in 2016 samen met Renske Leijten (SP) en Lea Bouwmeester (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/4)
 • Bracht in 2022 het programma 'Regio's aan de Grens' uit. Daarin staan plannen om samen met gemeenten, provincies, ondernemers en buurlanden te werken aan goed wonen, werken en leven in grensregio's. Er komt daarvoor 900 miljoen euro beschikbaar.
 • Stelde in 2022 samen met minister Weerwind de Staatscommissie Rechtsstaat in, die het functioneren van de rechtsstaat moet analyseren en voorstellen moet doen voor versterking van de rechtsstaat. Bescherming van burgers tegen onvoorziene en ongewenste gevolgen van overheidsmaatregelen krijgt daarbij nadrukkelijk aandacht.
 • Kwam in 2023, als onderdeel van de Actieagenda Sterk Bestuur, met een Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden. Daarmee moet het voor overheden (Rijk en decentraal) duidelijker worden wie wat doet, en moet vooraf duidelijk zijn of plannen haalbaar zijn.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2022 een wet over samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot Voorne aan Zee tot stand (35.967)
 • Bracht in 2022 de Wet kiescollege niet-ingezetenen (Stb. 410) tot stand. Deze wet stelt een speciaal kiescollege in voor de verkiezing van Eerste Kamerleden door niet-ingezetenen. (36.071)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Nam op 5 september 2023 de functie van minister van Buitenlandse Zaken over van Wopke Hoekstra in het reeds demissionaire kabinet-Rutte IV, nadat Liesje Schreinemacher die post 5 dagen had waargenomen.

Private life (3/4)
 • Liep als minister op Veteranendag mee met haar voormalige regiment
 • Haar vader (Harm Bruins Slot) was burgemeester van achtereenvolgens Winsum, Zeewolde, Ridderkerk en Apeldoorn en voorts secretaris-generaal van Onderwijs en Wetenschappen en bestuursvoorzitter van de Publieke Omroep. In 1978 was hij de jongste burgemeester van het land.
 • Kleindochter van Z. Bruins Slot, burgemeester van Nijkerk en van Alphen aan den Rijn (1957-1968) en nicht (oomzegger) van J.P.H. Bruins Slot, burgemeester van Adorp (1984-1990) en De Marne (1990-1998).

Anecdotes and citations
 • Nadat Thierry Baudet (FvD) had gezegd dat het “schattig” is dat ze “zo naïef in het leven staat”. verwees zij naar haar deelname aan de missie in Uruzgan: "Dat is verre van schattig, dat is verre van naïef. Toen de heer Baudet in zijn studeerkamer zat, was ik militair.”

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
Hans van Soest, "Van hockeymeisje via tankcommandant naar Kamerlid" (AD, 11 december 2010)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.