Motie over aandringen bij de Britse regering op herziening van de Britse immigratieregels - Interpellatie Wilders over geweigerde toegang tot het Verenigd Koninkrijk

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31864 - Interpellatie Wilders over geweigerde toegang tot het Verenigd Koninkrijk.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie Wilders over geweigerde toegang tot het Verenigd Koninkrijk; Motie over aandringen bij de Britse regering op herziening van de Britse immigratieregels 
Document date 18-02-2009
Publication date 26-02-2009
Nummer KST128090
Reference 31864, nr. 3
From Staten-Generaal (SG)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 864

Interpellatie Wilders over geweigerde toegang tot het Verenigd Koninkrijk

Nr. 3

MOTIE VAN DE LEDEN HALSEMA EN PECHTOLD

Voorgesteld 18 februari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Britse regering de toegang tot het Verenigd Koninkrijk heeft ontzegd aan Tweede Kamerlid Geert Wilders vanwege «een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor het fundamentele belang van de Britse samenleving», maar nalaat deze bedreiging in dit individuele geval voldoende of overtuigend te preciseren;

overwegende, dat de Britse rechtsgrondslag hiervoor gevonden is in de Immigration (European Economic Area) Regulation;

overwegende, dat deze regelgeving ook in andere gevallen is gebruikt om het vrije woord te beperken van politieke, religieuze en andere opinievormers, zonder dat sprake is van aantoonbare gevaarzetting;

spreekt als haar oordeel uit dat immigratieregels niet zijn bedoeld om de vrije meningsuiting van opinievormers te verhinderen;

verzoekt de regering om bij de Britse regering aan te dringen op herziening van deze regelgeving, zodanig dat de vrije meningsuiting niet langer onterecht wordt belemmerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Halsema Pechtold

 
 
 

3.

More information

 

4.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.