W.C.E.H. (Willy) De Clercq

Source: Europa Nu.

Willy De Clercq (1927) was een vooraanstaande Belgische liberaal, die al op 25-jarige leeftijd gemeenteraadslid in Gent werd en daarna ruim vijftig jaar belangrijke functies in de Belgische en Europese politiek vervulde. Hij was onder meer Kamerlid, minister, vicepremier, partijvoorzitter en lid van de Europese Commissie. In laatstgenoemde functie speelde hij een voorname rol bij de onderhandelingen tussen de EU en de VS over vrijere handel. Hij sloot zijn politieke loopbaan in 1989-2004 af als lid van het Europees Parlement.

in de periode 1985-1989: lid Europese Commissie

1.

Personal data

Country
België

Place and date of birth
Gent, 8 July 1927

Place and date of death
Gent, 28 October 2011

2.

Party/Movement

Party
 • PVV (Partij voor Vrijheid en Vooruitgang), until 1992
 • Open VLD (Vlaamse Liberalen en Democraten)

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • advocaat te Gent
 • docent Rijksuniversiteit Gent
 • docent Vrije Universiteit van Brussel
 • lid gemeenteraad van Gent, from 1952 until 1953
 • dienstplichtig militair, 1953
 • lid Kamer van Volksvertegenwoordigers, from 11 November 1958 until January 1985
 • minister-onderstaatssecretaris van Begroting, from 3 September 1960 until 25 April 1961 (kabinet-G. Eyskens IV)
 • vice-eerste minister en minister van Begroting, from 19 March 1966 until 17 June 1968 (kabinet-Vanden Boeynants I)
 • voorzitter PVV, from 1972 until 1973
 • vice-eerste minister en minister van Financiën, from 26 January 1973 until 25 April 1974 (kabinetten-Leburton I en II)
 • minister van Financiën, from 25 April 1974 until 3 June 1977 (kabinet-Tindemans I)
 • voorzitter PVV, from 1977 until 1982
 • lid Europees Parlement, from 17 July 1979 until 16 December 1981
 • vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel, from 17 December 1981 until 6 January 1985 (kabinet-Martens V)
 • minister van Staat, 1985
 • lid Europese Commissie, belast met externe betrekkingen en handel, from 6 January 1985 until 6 January 1989 (commissie-Delors I)
 • lid Europees Parlement, from 25 July 1989 until 19 July 2004

4.

Activities

Activities on European affairs
 • Wist in 1985 een akkoord te bereiken tussen de EG en de VS over de handel in staalproducten door beperking van de export vanuit de EG
 • Wist in 1986 samen met commissaris Andriessen een tijdelijk akkoord tussen de EG en de VS te bereiken over de handel in onder meer maïs, gierst, olijven, bepaalde kaassoorten, wijn en likeuren. Na de toetreding van Spanje tot de EG dreigde de VS met het opleggen van douaneheffingen om de eigen landbouwsector te beschermen.
 • Was nauw betrokken bij de in 1986 in Punta del Este (Uruguay) begonnen onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel
 • Wist in 1987 een akkoord te bereiken tussen de EG en de VS over de handel in deegwaren. Daarmee werd een 'spagetti-oorlog' voorkomen. De Europese exportsubsidies werden drastisch verlaagd.
 • Ondertekende in 1988 namens de EG, samen met de Duitse minister Genscher, een verklaring over normalisering van de betrekkingen met de Comecon, het economische samenwerkingsverband van Oost-Europese landen

5.

Miscellaneous

Titles of nobility
 • burggraaf, from 2006

6.

Publications

Publications
Thierry Goorden, "Willy De Clercq: een biografie. De kunst van het haalbare" (2004)