M. (Manuel) Marín González

Source: Europa Nu.

Manuel (1949) is een Spaanse sociaaldemocraat, die dertien jaar lid was van de Europese Commissie. Nadat het Europees Parlement het vertrouwen in de Commissie-Santer had opgezegd, werd hij interim-voorzitter van de Commissie. Maron werd in 1977 lid van de Cortes, de Spaanse Tweede Kamer. In het eerste kabinet-Gonzalez was hij staatssecretaris van Europese zaken en speelde hij een belangrijke rol bij de onderhandelingen over toetreding van Spanje tot de Europese Gemeenschap. In de Europese Commissies was hij onder meer belast met de portefeuilles sociale zaken, visserij en ontwikkelingssamenwerking. Na zijn vertrek uit Brussel was hij vier jaar Kamervoorzitter.

in de periode 1986-1999: lid Europese Commissie

1.

Personal data

Country
Spanje

Place and date of birth
Ciudad Real, 21 October 1949

2.

Party/Movement

Party
PSOE (Partido Socialista Obrero Español, Sociaaldemocratische Arbeiderspartij van Spanje)

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • lid Congres van Afgevaardigden (Cortes), from 1977 (voor het district Ciudad Real)
 • staatssecretaris voor Europese zaken, from 3 December 1982 until 1 January 1986 (kabinet-Gonzalez I)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met sociale zaken en werkgelegenheid en onderwijs, from 6 January 1986 until 6 January 1989 (commissies-Delors I)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met ontwikkelingssamenwerking en visserij, from 6 January 1989 until 6 January 1993 (commissies-Delors II)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met Meditterane aangelegenheden en relaties met Latijns Amerika, Azië en het Midden-Oosten, en humanitaire hulp, from 6 January 1993 until 25 January 1995 (commissie-Delors III)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met Meditterane aangelegenheden en relaties met Latijns Amerika, Azië (uitgezonderd Japan, China, Hong Kong, Korea, Macao en Taiwan) en het Midden-Oosten, en ontwikkelingssamenwerking, from 25 January 1995 until 17 September 1999 (commissie-Santer)
 • waarnemend voorzitter Europese Commissie, from 15 March 1999 until 17 September 1999
 • lid Congres van Afgevaardigden (Cortes), from April 2004 until January 2008 (voor het district Ciudad Real)
 • voorzitter Congres van Afgevaardigden (Cortes), from 8 April 2004 until 15 January 2008

4.

Party political functions

Summary
 • vicevoorzitter Socialistische Internationale

5.

Education

Academic education
 • rechten, Universidad Complutense de Madrid
 • Europees gemeenschapsrecht, Universiteit van Nancy
 • Europese studies, Europa College te Brugge

6.

Activities

Activities on European affairs
 • Startte in 1986 een uitwisselingsprogramma voor jongeren uit de EG-lidstaten
 • Stuurde in 1990 aan op vermindering met 40 procent van de vangstcapaciteit van de Europese zeevisserijvloot om overbevissing tegen te gaan
 • Pleitte in 1995 voor extra steun van de zuid- en oostflank van het Middellandse Zeegebied

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1999, als lid van de Commissie-Santer, beschuldigd van fraude bij het ontwikkelingsprogramma voor de Middellandse Zee-landen