M. (Michael) O'Kennedy

Source: Europa Nu.

Michael O'Kennedy (1936) is een Ierse liberaal, die lid was van de Europese Commissie. Hij was belast met de portefeuille personeel en administratie. O'Kennedy was senator en twaalfenhalf jaar lid van de Ierse Dáil (het Ierse Lagerhuis). Hij vervulde diverse kabinetsposten. Na ruim een jaar eurocommissaris te zijn geweest, keerde hij terug naar de Ierse politiek, onder meer als minister van Landbouw.

in de periode 1981-1982: lid Europese Commissie