Dr. P.J. (Paddy) Hillery

Source: Europa Nu.

Patrick Hillery (1923-2008) was een Iers liberaal politicus, die in de Europese Commissie-Ortoli de portefeuille sociale zaken beheerde. In die functie zette hij zich in voor gelijke beloning van mannen en vrouwen. Hij verruilde die functie in december 1976 voor het presidentschap van de Ierse Republiek. Dat ambt bekleedde hij tot 1990. Hillery was arts en kwam in 1951 in het Ierse parlement. Tussen 1959 en 1973 bekleedde hij diverse ministersposten (onderwijs, arbeid, buitenlandse zaken).

in de periode 1973-1976: lid Europese Commissie