J.R. (Ritt) Bjerregaard

Source: Europa Nu.

Ritt Bjerregaard (1941) was in de Commissie-Santer de Deense EU-commissaris voor milieu. In 1971 werd mevrouw Bjerregaard voor de sociaaldemocratisch partij lid van het Deense parlement en in 1973 en 1975 minister van Onderwijs. In 1979 verruilde zij die portefeuille voor die van sociale zaken. Na haar periode als EU-commissaris was zij anderhalf jaar minister van Landbouw en Visserij. In 2006 werd zij gekozen tot burgemeester van Kopenhagen. Als commissaris zette zij zich onder meer in voor het verbod van schadelijke bestrijdingsmiddelen en voor bevordering van productie van schonere auto's.

in de periode 1995-1999: lid Europese Commissie

1.

Personal data

Country
Denemarken

Place and date of birth
Kopenhagen, 19 May 1941

2.

Party/Movement

Party
SD (Socialdemokratiet i Danmark, Deense socaaldemocraten)

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
  • lid Parlement (Folketinget), from 21 September 1971 until 22 January 1995
  • minister van Onderwijs, from 27 September 1973 until 18 December 1973 (kabinet-Jorgensen I)
  • minister van Onderwijs, from 13 February 1975 until 22 December 1978 (kabinetten-Jorgensen II en III)
  • minister van Sociale Zaken, from 26 October 1979 until 30 December 1981 (kabinet-Jorgensen IV)
  • lid Europese Commissie, belast met milieu em nucleaire veiligheid, from 25 January 1995 until 17 September 1999 (commissie-Santer)
  • minister voor Voedsel, Landbouw en Visserij, from 23 February 2000 until 27 November 2001 (kabinet-Nyrup Rasmussen IV)
  • lid Parlement (Folketinget), from 20 November 2001 until 2005
  • burgemeester van Kopenhagen, from 1 February 2006

4.

Education

Higher education
  • lerarenopleiding

5.

Activities

Activities on European affairs
  • Tijdens haar periode als EU-commissaris kwam, in 1997, het Kyoto-verdrag tot stand over beperking van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen