K.A.L.H. (Karel) Van Miert

Source: Europa Nu.

Karel Van Miert (1942-2009) was een vooraanstaande Vlaamse sociaaldemocratische politicus. Hij werd op 35-jarige leeftijd voorzitter van de Vlaamse Socialistische Partij (SP), nadat de Belgische Socialistische Partij was gesplitst in een Vlaamse en Waalse partij. In de periode 1989-1999 was Van Miert lid van de Europese Commissie. Aanvankelijk had hij de portefeuille verkeer (in 1992 tevens milieu) en vanaf 1993 die van mededinging. Als eurocommissaris vervoer stond hij mede aan de wieg van het Europese systeem van Hogesnelheidsspoorlijnen. Als commissaris belast met mededinging was hij een krachtig bestrijder van concurrentievervalsing en ongeoorloofde staatssteun. Hij bond onder meer de strijd aan tegen de hoge tarieven voor mobiele telefonie.

in de periode 1989-1999: lid Europese Commissie

1.

Personal data

Country
België

Place and date of birth
Oud-Turnhout, 17 January 1942

Place and date of death
Beersel, 22 June 2009

2.

Party/Movement

Party
 • BSP (Belgische Socialistische Partij), until October 1978 (tot de splitsing in een Vlaamse en Waalse SP)
 • SP (Socialistische Partij), from October 1978

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • medewerker Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, from 1968 until 1970
 • ambtenaar Kabinet van Europees Commissaris S.L. Mansholt, from 1968 until 1970
 • assistent internationaal recht, Vrije Universiteit Brussel, from 1971 until 1973
 • ambtenaar Kabinet van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Henri Simonet, from 1973 until 1975
 • adjunct-nationaal secretaris BSP, from 1976 until June 1977
 • co-voorzitter BSP-PSB, from July 1977 until October 1978
 • voorzitter SP, from October 1978 until January 1989
 • lid Europees Parlement, from 17 July 1979 until 1 November 1985
 • lid Kamer van Volksvertegenwoordigers, from 1985 until 1988
 • lid Europese Commissie, belast met vervoer, kredietwezen en investeringen en consumentenbescherming, from 6 January 1989 until 6 January 1993 (commissie-Delors II)
 • minister van Staat, from 1992
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met mededinging, personeel & organisatie, vertaalbureau en automatisering, from 6 January 1993 until 25 January 1995 (commissie-Delors III)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met mededinging, from 25 January 1995 until 17 September 1999 (commissie-Santer)
 • lid Raad van Bestuur Agfa-Gevaert N.V.
 • president Universiteit Nijenrode, from 1 April 2000 until 2003

4.

Other positions

gastdocent Europese vraagstukken aan onder meer Vrije Universiteit Brussel en Europees Universitair Centrum te Florence

5.

Education

Academic education
 • politieke en diplomatieke wetenschappen (licentiaat), Rijksuniversiteit Gent, from 1962 until 1966
 • postuniversitair onderwijs "Centre Européen Universitaire de Nancy", from 1966 until 1967

6.

Miscellaneous

Miscellaneous information
 • Bracht in 1989 een nota uit over het onbelemmerd gebruik van spoorwegen in de Europese Gemeenschap door de spoorwegmaatschappijen van alle lidstaten. Er moet een stelsel van Hogesnelheidslijnen komen.
 • Kondigde in 1990 aan dat de Europese Commissie namens alle lidstaten zou gaan onderhandelen met de VS over uitbreiding van landingsrechten van Europese luchtvaartmaatschappijen in de VS. Tot dan toe werden de onderhandelingen gevoerd door de afzonderlijke lidstaten.
 • Kondigde in 1991 de invoering aan van snelheidsbegrenzers in vrachtwagens en bussen om daarmee de verkeersveiligheid te bevorderen
 • Bereikte in 1991 een akkoord over met de Zwitserse en Oostenrijkse verkeersministers over het transitoverkeer door de Alpen
 • Had een belangrijk aandeel in het vrijgeven per 1 januari 1993 van het Europese wegvervoer. Elke onderneming die aan bepaalde eisen voldoet, mag in de Europese Unie goederen vervoeren.
 • Beboette in 1994 zestien Europese staalbedrijven vanwege illegale kartelvorming met een bedrag van 230 miljoen gulden. In hetzelfde jaar werden ook enkele rederijen beboet.
 • Trachtte in 1994 tevergeefs een plan aanvaard te krijgen voor vrijwillige sanering van de Europese staalindustrie
 • Liet in 1995 onderzoek doen naar de fusie van RTL4, CTL, VNU, Veronica en Endemol tot de Holland Media Groep en wees deze fusie uiteindelijk af. Endemol bleef daarna buiten de fusie.
 • Zette zich na het zgn. Bosman-arrest in voor afschaffing van de buitenlandersregels van nationale voetbalbonden
 • Keerde zich in 1996 tegen Italiaanse staatssteun aan bedrijven in de schoenenindustrie en transportsector
 • Had in de jaren 1995-1997 veel bemoeienis met de uitzendrechten voor sportevenementen via aparte sportzenders (onder meer Sport 7, BSkyB)
 • Liet in 1997 onderzoek doen naar de technoleaseconstructie waarvan Philips en Fokker gebruikmaakten. Technologische informatie werd door de bedrijven verkocht aan de Rabobank, van welke bank het vervolgens werd geleased. Dit leverde een aanzienlijk belastingvoordeel op, hetgeen wees op een verkapte vorm van staatssteun.
 • Verbood in 1997 een reclamemonopolie van de Vlaamse commerciële zender VTM
 • Keerde zich in 1997 tegen een fusie van de vliegtuigbouwers Boeing en MacDonnell Douglas en bond deze aan strikte voorwaarden
 • Beboette in 1998 Volkswagen, omdat dit bedrijf Italiaanse dealers had verboden goedkope wagens aan buitenlanders te verkopen
 • Liet in 1998 onderzoek doen naar de tarieven voor mobiel bellen van alle Europese telecombedrijven, omdat die veel hoger waren dan tarieven voor vaste telefonie. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek startte hij een procedure om tot lagere tarieven te komen.
 • Keerde zich in 1998 tegen een fusie van de uitgevers Wolters Kluwer en Reed Elsevier
 • Keerde zich in 1998 tegen het voornemen van de organisatie van het WK voetbal in Frankrijk om bij de kaartverkoop Franse voetbalfans voorrang te geven

Private life
 • Werd als oudste geboren in een eenvoudig boerengezin van negen kinderen
 • Hij overleed ten gevolge van een val van een ladder in zijn boomgaard