Dr. G.E. (Gaston) Thorn

Source: Europa Nu.

Gaston Thorn (1928-2007) was in 1981-1985 voorzitter van de Europese Commissie. De Luxemburgse liberaal Thorn was zijn leven lang een pleitbezorger van Europese samenwerking. Hij begon zijn loopbaan als advocaat en was daarna Kamerlid. In 1969 werd hij minister van Buitenlandse Zaken. Tussen 1974 en 1979 leidde hij enkele kabinetten en daarna werd hij opnieuw minister van Buitenlandse Zaken (en tevens van Justitie en Economische Zaken). In de periode dat Thorn de Europese Commissie leidde, kwam de Europese Akte tot stand. Daarmee werd de aanzet gegeven tot de interne Europese markt.

in de periode 1981-1985: vooraanstaande Europeanen, voorzitter Europese Commissie

1.

Personal data

Country
Luxemburg

Place and date of birth
Luxemburg, 3 September 1928

Place and date of death
Luxemburg, 26 August 2007

Non-confessional or religious views
Rooms-Katholiek

2.

Party/Movement

Party/Parties
DP (Demokratesch Partei) (liberale partij)

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • advocaat te Luxemburg, from 1955
 • loco-burgemeester van Luxemburg, from 1951 until 1963
 • lid Kamer van Afgevaardigden van Luxemburg, from 1959
 • lid Europees Parlement, from 20 March 1959 until 11 February 1969
 • minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, minister van Overheidszaken, minister van Sport, from 6 February 1969 until 15 July 1974 (kabinet-Werner)
 • minister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, minister van Lichamelijke Opvoeding en Sport, from 15 July 1974 until 16 July 1979
 • minister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, minister van Economische Zaken en Middenstand, from 16 September 1977 until 16 July 1979
 • minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister van Economische Zaken en Middenstand, minister van Justitie en viceminister-president, from 16 July 1979 until 22 November 1980 (kabinet-Werner)
 • voorzitter Europese Commissie, from 6 January 1981 until 6 January 1985 (was tevens belast met cultuur)
 • president Raad van Bestuur, Banque Internationale du Luxembourg, from 1985 until 1999
 • president Compagnie Luxembourgeoise de TĂ©lĂ©diffusion, from 1987 until 1993

4.

Other positions

president Europese Beweging, from 1985 until 1987

5.

Education

Academic education
 • rechten, Universiteit van Montpellier
 • rechten, Universiteit van Lausanne
 • rechten, Universiteit van Parijs

6.

Activities

Activities on European affairs
 • Tijdens zijn voorzitterschap werd in 1984 overeenstemming bereikt over de Europese Akte, waarin totstandkoming van de interne markt werd vastgelegd. De Akte werd in 1985 getekend.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Trachtte tevergeefs Luxemburg aangewezen te krijgen als enige vestigingsplaats voor het Europees Parlement. Uiteindelijk kwam alleen het secretariaat-generaal van het Parlement in Luxemburg.

Private life
 • Was tijdens de Duitse bezetting actief in het verzet en zat enkele maanden in gevangenschap

8.

Family

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd