International Atomic Energy Agency (IAEA)

Source: Europa Nu.
Logo IAEA

Dit agentschap is een internationale en autonome organisatie van de Verenigde Naties i waarvan per april 2023 176 landen lid zijn. De lidstaten werken hierin samen op het gebied van nucleaire energie en het vreedzaam gebruik daarvan. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) heeft het recht om inspecties te doen bij nucleaire installaties van de lidstaten. Dat leidt soms tot internationale spanningen zoals bij Iran en Noord-Korea.

De organisatie wordt bestuurd door een directeur-generaal en zes plaatsvervangende directeuren-generaal die ieder verantwoordelijk zijn voor een departement (management, nucleaire wetenschappen en toepassingen, kernenergie, nucleaire veiligheid, technische samenwerking, beveiliging en controle). In 2005 ontving Mohamed el-Baradei samen met het IAEA de Nobelprijs voor de Vrede vanwege hun inspanningen om verspreiding van kernwapens te voorkomen. Sinds 2019 is de Argentijn Rafael Mariano Grossi directeur-generaal van de IAEA.

Het IAEA is opgericht in 1957 en het hoofdkantoor is gevestigd in Wenen (Oostenrijk). Daarnaast zijn er kantoren in Canada, Japan, de Verenigde Staten en Zwitserland, laboratoria in Oostenrijk en Monaco, en een onderzoekscentrum in Itali√ę.