Ministry of Social Affairs and Employment (SZW)

Source: Parlement.com.
Logo van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie i is onder meer belast met het algemeen sociaaleconomisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid. Het ministerie draagt ook zorg voor de sociale zekerheid in Nederland.

De huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Eddy van Hijum i (NSC). Er is ook een staatssecretaris, Jurgen Nobel i (VVD).

De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van een secretaris-generaal i, Marieke van Wallenburg i.

1.

Diensten

Diensten die onder het ministerie van SZW vallen zijn:

2.

Taakverdeling

De minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met onder andere het algemeen sociaal-economisch- en begrotingsbeleid, het inkomensbeleid, pensioenstelsel, AOW, en de arbeidsmarkt.

De staatssecretaris is met name belast met de kinderopvang, participatie en decentrale voorzieningen, armoede en schuldhulpverlening, Wajong en banenafspraak, beschut werk, Re-integratie, Integratie en maatschappelijke samenhang Arbeidsomstandigheden.

Historische ontwikkeling

In 1918 werd het ministerie van Arbeid ingesteld, dat de zorg kreeg voor sociale zekerheid, arbeidswetgeving, volksgezondheid en volkshuisvesting. Per 1 januari 1923 werd dit ministerie verenigd met Handel en Nijverheid, waardoor het geheel sociaal-economische beleid (m.u.v. Landbouw) onder dit departement viel. Na de overgang van Landbouw (afkomstig van Binnenlandse Zaken) in 1932 werd de naam 'Economische Zaken en Arbeid'.

In 1933 kwam er een afzonderlijk departement Sociale Zaken. Hieronder viel ook 'volksgezondheid'. De verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting ging in 1937 over naar Binnenlandse Zaken.

Per 15 september 1951 werd de naam van het departement Sociale Zaken en Volksgezondheid. Toen er in het kabinet-Biesheuvel i een afzonderlijk ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kwam, werd de naam weer 'Sociale Zaken'.

Vanwege het bijzondere belang dat werd gehecht aan en de coördinerende rol bij het werkgelegenheidsbeleid, werd de naam in 1981 veranderd in Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2022-2024 was er een minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

Periode

Naam

1981-heden

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1971-1981

Sociale Zaken

1951-1971

Sociale Zaken en Volksgezondheid i

1933-1951

Sociale Zaken i

1932-1933

Economische Zaken en Arbeid i

1923-1932

Arbeid, Handel en Nijverheid i

1918-1923

Arbeid i

3.

Overzicht ministers sinds 1945

FotoNaam ministerKabinetsperiode
Eddy van HijumY.J. (Eddy) van HijumKabinet-Schoof (2024-heden)
Ir. C.E.G. (Karien) van Gennip MBA [Bron: Rijksoverheid.nl]C.E.G. (Karien) van GennipKabinet-Rutte IV (2022-2024)
Wouter KoolmeesW. KoolmeesKabinet-Rutte III (2017-2022)
Photo L.F. (Lodewijk)  AsscherL.F. (Lodewijk) AsscherKabinet-Rutte II (2012-2017)
Kamp, H.G.J.H.G.J. (Henk) KampKabinet-Rutte I (2010-2012)
Piet-Hein DonnerJ.P.H. (Piet Hein) DonnerKabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Piet-Hein DonnerJ.P.H. (Piet Hein) DonnerKabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Mr. A.J. (Aart Jan) de GeusA.J. (Aart Jan) de GeusKabinet-Balkenende III (2006-2007)
Mr. A.J. (Aart Jan) de GeusA.J. (Aart Jan) de GeusKabinet-Balkenende II (2003-2006)
Mr. A.J. (Aart Jan) de GeusA.J. (Aart Jan) de GeusKabinet-Balkenende I (2002-2003)
Vermeend, Dr. W.A.F.G.W.A.F.G. (Willem) VermeendKabinet-Kok II (1998-2002)
Klaas de VriesK.G. (Klaas) de VriesKabinet-Kok II (1998-2002)
Ad MelkertA.P.W. (Ad) MelkertKabinet-Kok I (1994-1998)
Bert de VriesB. (Bert) de VriesKabinet-Lubbers III (1989-1994)
J. de KoningJ. (Jan) de KoningKabinet-Lubbers II (1986-1989)
Graaf, L. deL. (Louw) de GraafKabinet-Lubbers II (1986-1989)
J. de KoningJ. (Jan) de KoningKabinet-Lubbers II (1986-1989)
J. de KoningJ. (Jan) de KoningKabinet-Lubbers I (1982-1986)
Graaf, L. deL. (Louw) de GraafKabinet-Van Agt III (1982)
Joop den UylJ.M. (Joop) den UylKabinet-Van Agt II (1981-1982)
Albeda, Dr. W.W. (Wil) AlbedaKabinet-Van Agt I (1977-1981)
Boersma, Drs. J.J. (Jaap) BoersmaKabinet-Den Uyl (1973-1977)
Boersma, Drs. J.J. (Jaap) BoersmaKabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Boersma, Drs. J.J. (Jaap) BoersmaKabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Roolvink, B.B. (Bauke) RoolvinkKabinet-De Jong (1967-1971)
Veldkamp, Dr. G.M.J.G.M.J. (Gerard) VeldkampKabinet-Zijlstra (1966-1967)
Veldkamp, Dr. G.M.J.G.M.J. (Gerard) VeldkampKabinet-Cals (1965-1966)
Veldkamp, Dr. G.M.J.G.M.J. (Gerard) VeldkampKabinet-Marijnen (1963-1965)
Veldkamp, Dr. G.M.J.G.M.J. (Gerard) VeldkampKabinet-De Quay (1959-1963)
Rooy, Dr. Ch.J.M.A. vanCh.J.M.A. (Charles) van RooyKabinet-De Quay (1959-1963)
Ko SuurhoffJ.G. (Ko) SuurhoffKabinet-Drees IV (1956-1958)
Ko SuurhoffJ.G. (Ko) SuurhoffKabinet-Drees III (1952-1956)
A.M. JoekesA.M. (Dolf) JoekesKabinet-Drees II (1951-1952)
A.M. JoekesA.M. (Dolf) JoekesKabinet-Drees II (1951-1952)
A.M. JoekesA.M. (Dolf) JoekesKabinet-Drees I (1948-1951)
Willem Drees sr,W. (Willem) DreesKabinet-Beel I (1946-1948)
Willem Drees sr,W. (Willem) DreesKabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)
Willem Drees sr,W. (Willem) DreesKabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)
Frans WijffelsF.C.M. (Frans) WijffelsKabinet-Gerbrandy III (1945)

+) In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA


Meer over