Ministry of Defence (Def)

Source: Parlement.com.
Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie draagt de zorg voor het goed functioneren van de krijgsmacht van ons land. De krijgsmacht dient ter verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk. Daarnaast dient de krijgsmacht ter handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde.

De politieke verantwoordelijkheid voor het ministerie i ligt bij de minister i van Defensie. De huidige minister van Defensie is Ruben Brekelmans i (VVD). Er is ook een staatssecretaris, Gijs Tuinman i (BBB).

De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van de secretaris-generaal i (SG), momenteel Maarten Schurink i.

1.

Hoofdtaken

Het ministerie van Defensie heeft drie hoofdtaken:

  • het beschermen van Nederlands grondgebied en dat van bondgenoten
  • het bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit
  • bijstand leveren bij rampen en crises

2.

Taakverdeling

De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht. Dit is bepaald in artikel 97 van de Grondwet. Naast bescherming tegen een mogelijke dreiging van buitenaf is dit apparaat ook beschikbaar voor buitenlandse operaties in NAVO i-, VN i- of EU i-verband. Voorbeelden hiervan zijn de militaire bijdragen in Mali en de antipiraterijmissies in de wateren rond Somalië.

Binnen het ministerie zijn de taken als volgt verdeeld. De minister heeft als taken de onderwerpen algemeen defensiebeleid, nationale en internationale inzet krijgsmacht, internationale zaken (NAVO, EU) en cyberdefensie.

De staatssecretaris behartigt de personele en materiële invulling van Defensie. Daarnaast draagt de staatssecretaris zorg voor de bedrijfsvoering van Defensie met inbegrip van IT en bedrijfsveiligheid.

3.

Historische ontwikkelingen

Het ministerie van Defensie werd in 1813 opgericht als het Departement van Oorlog. In 1928 dit ministerie samengevoegd met het ministerie van Marine. In de Tweede Wereldoorlog werd het ministerie tijdelijk weer opgesplitst in twee afzonderlijke departementen. In 1959 werden ze weer samengevoegd om het huidige ministerie van Defensie te vormen.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

Periode

Naam

1959-heden

ministerie van Defensie

1941-1959

ministerie van Oorlog*

ministerie van Marine

1928-1941

ministerie van Defensie

1813-1928

ministerie van Oorlog i

ministerie van Marine i

*Alhoewel er zowel een ministerie van Oorlog als een ministerie van Marine was voerde minister van Oorlog C. Staf i sinds 1956 de titel minister van Defensie.

4.

Overzicht ministers sinds 1945

FotoNaam ministerKabinetsperiode
30-Ruben BrekelmansR.P. (Ruben) BrekelmansKabinet-Schoof (2024-heden)
Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren [Bron: Rijksoverheid.nl]K.H. (Kajsa) OllongrenKabinet-Rutte IV (2022-2024)
Kamp, H.G.J.H.G.J. (Henk) KampKabinet-Rutte III (2017-2022)
Ank BijleveldA.Th.B. (Ank) Bijleveld-SchoutenKabinet-Rutte III (2017-2022)
Dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff (Bron: Website VVD.nl)K.H.D.M. (Klaas) DijkhoffKabinet-Rutte II (2012-2017)
Photo J.A. (Jeanine)  Hennis-PlasschaertJ.A. (Jeanine) Hennis-PlasschaertKabinet-Rutte II (2012-2017)
Hans HillenJ.S.J. (Hans) HillenKabinet-Rutte I (2010-2012)
Eimert van MiddelkoopE. (Eimert) van MiddelkoopKabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Eimert van MiddelkoopE. (Eimert) van MiddelkoopKabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Kamp, H.G.J.H.G.J. (Henk) KampKabinet-Balkenende III (2006-2007)
Kamp, H.G.J.H.G.J. (Henk) KampKabinet-Balkenende II (2003-2006)
Kamp, H.G.J.H.G.J. (Henk) KampKabinet-Balkenende I (2002-2003)
Korthals, Mr. A.H.A.H. (Benk) KorthalsKabinet-Balkenende I (2002-2003)
Frank de GraveF.H.G. (Frank) de GraveKabinet-Kok II (1998-2002)
Joris VoorhoeveJ.J.C. (Joris) VoorhoeveKabinet-Kok I (1994-1998)
Beek, A.L. terA.L. (Relus) ter BeekKabinet-Lubbers III (1989-1994)
Frits BolkesteinF. (Frits) BolkesteinKabinet-Lubbers II (1986-1989)
Eekelen, Dr. W.F. vanW.F. (Wim) van EekelenKabinet-Lubbers II (1986-1989)
Ruiter, Dr. J. deJ. (Job) de RuiterKabinet-Lubbers I (1982-1986)
Mierlo, Mr. H.A.F.M.O. vanH.A.F.M.O. (Hans) van MierloKabinet-Van Agt III (1982)
Mierlo, Mr. H.A.F.M.O. vanH.A.F.M.O. (Hans) van MierloKabinet-Van Agt II (1981-1982)
Geus, Drs. P.B.R. deP.B.R. (Pieter) de GeusKabinet-Van Agt I (1977-1981)
Willem ScholtenW. (Willem) ScholtenKabinet-Van Agt I (1977-1981)
Roelof KruisingaR.J.H. (Roelof) KruisingaKabinet-Van Agt I (1977-1981)
Stemerdink, Mr. A.A. (Bram) StemerdinkKabinet-Den Uyl (1973-1977)
Vredeling, Ir. H.H. (Henk) VredelingKabinet-Den Uyl (1973-1977)
Koster, H.J. deH.J. (Hans) de KosterKabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Koster, H.J. deH.J. (Hans) de KosterKabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Willem den ToomW. (Willem) den ToomKabinet-De Jong (1967-1971)
Piet de JongP.J.S. (Piet) de JongKabinet-Zijlstra (1966-1967)
Piet de JongP.J.S. (Piet) de JongKabinet-Cals (1965-1966)
Piet de JongP.J.S. (Piet) de JongKabinet-Marijnen (1963-1965)
S.H. VisserS.H. (Sim) VisserKabinet-De Quay (1959-1963)
Sidney van den BerghS.J. (Sidney) van den BerghKabinet-De Quay (1959-1963)
Kees StafC. (Kees) StafKabinet-Beel II (1958-1959)
Kees StafC. (Kees) StafKabinet-Drees IV (1956-1958)
Kees StafC. (Kees) StafKabinet-Drees III (1952-1956)
Kees StafC. (Kees) StafKabinet-Drees II (1951-1952)
H.L. s'JacobH.L. (Hans) s' JacobKabinet-Drees I (1948-1951)
W.F. SchokkingW.F. (Wim) SchokkingKabinet-Drees I (1948-1951)
Fiévez, A.H.J.L.A.H.J.L. (Alexander) FiévezKabinet-Beel I (1946-1948)
Jo MeynenJ. (Jo) MeynenKabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)
Jan de QuayJ.E. (Jan) de QuayKabinet-Gerbrandy III (1945)

+) In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA

*Ministers van Marine i zijn in bovenstaand overzicht niet meegenomen.

 

Meer over