J. (Jean) Rey

foto J. (Jean) Rey
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Europa Nu.

Waals liberaal politicus, die tot de grondleggers van de Europese Unie behoorde. Domineeszoon en vrijmetselaar. Werd na in de advocatuur te hebben gewerkt Kamerlid. Was toen voorstander van een federaal België en tegenstander van de Belgische neutraliteit. Na de oorlog minister van wederopbouw en van economische zaken en vooral in laatste functie betrokken bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en van Euratom. Was in de commissies-Hallstein belast met handelspolitiek en leidde zelf na de fusie in 1967 van de Europese instellingen de Europese Commissie. Sloot zijn loopbaan af als gekozen Europarlementariër. Constructief en vastberaden Europeaan.

in de periode 1958-1970: lid Europese Commissie, vooraanstaande Europeanen, voorzitter Europese Commissie

1.

Personal data

Country
België

Place and date of birth
Luik, 15 July 1902

Place and date of death
Luik, 19 May 1983

Non-confessional or religious views
protestants

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Belgische Liberale Partij
 • PRL (Parti Réformateur Libéral)

European Parliamentary Group
Liberale en Democratische Fractie

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • advocaat bij het Hof van Beroep te Luik
 • lid gemeenteraad van Luik, from 1935
 • lid Kamer van Volksvertegenwoordigers, from 1939 until January 1958
 • krijgsgevangene in Duitsland
 • minister van Wederopbouw, from 11 August 1949 until 8 June 1950 (kabinet-Eyskens I)
 • minister van Economische Zaken, from 23 April 1954 until 6 January 1958 (kabinet-Van Acker IV)
 • lid Europese Commissie, belast met externe betrekkingen, from 6 January 1958 until 1 July 1967
 • voorzitter Europese Commissie, from 1 July 1967 until 1 July 1970
 • minister van Staat, 1972
 • lid Europees Parlement, from 17 July 1979 until 19 May 1983

4.

Other positions

 • lid Waals Nationaal Congres te Luik
 • voorzitter Europa College te Brugge

Derived functions
 • voorzitter Bijzondere Raad van Ministers van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal)
 • ondervoorzitter politieke commissie (Europees Parlement), from 20 July 1979 until 10 July 1980

5.

Education

Academic education
 • rechten, Université de Liège

6.

Miscellaneous

Miscellaneous information
 • Ontwierp met anderen als Kamerlid een wetsvoorstel over federalisering van België