Prof.Dr. W. (Walter) Hallstein

Source: Europa Nu.

Begaafde en scherpzinnige jurist, die bijna tien jaar leiding gaf aan de Europese Commissie. Was in de jaren dertig en veertig hoogleraar in Rostock en Frankfurt am Main. Adenauer benoemde hem in 1950 tot staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken. Lanceerde in die tijd een doctrine die zich keerde tegen de erkenning van de DDR. Als voorzitter van de eerste Europese Commissie betoonde hij zich een uitstekend organisator, die met veel ijver werkte aan de Europese eenwording. Stond bekend als een gesloten, wat stijve man, zonder hobby's, die vooral zeer nauwgezet was. Werd echter vanwege zijn gedrevenheid, intellect en werklust hoog geacht door zijn medecommissieleden.

in de periode 1958-1967: vooraanstaande Europeanen, voorzitter Europese Commissie

1.

Personal data

Country
Duitsland

Place and date of birth
Mainz, 17 November 1901

Place and date of death
Stuttgart, 29 March 1982

2.

Party/Movement

Party
CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands)

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • medewerker Kaiser Wilhelm Institut für Aussländisches Privat und International Privatrecht te Berlijn, from 1927 until 1929
 • privédocent te Berlijn, from 1929 until 1930
 • hoogleraar privaat- en publieksrecht, Universiteit van Rostock, from 1930 until 1941
 • hoogleraar burgerlijk recht, Universiteit van Frankfurt am Main, from 1941 until 1944 (tevens directeur Instituut voor Rechtsvergelijking)
 • krijgsgevangene, from 1944 until 1945 (in 1945 in Lousiana, V.S.)
 • betrokken bij de wederopbouw van universiteit, from November 1945 until February 1946
 • hoogleraar privaatrecht, volkenrecht, rechtsvergelijking en publiekrecht, Universiteit van Frankfurt am Main, from 1 February 1946 until 1950
 • rector Universiteit van Frankfurt am Main, from 1946 until 1948
 • staatssecretaris voor buitenlandse betrekkingen op de Bonskanselarij, from 28 August 1950 until 15 March 1951 (kabinet-Adenauer I)
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, from 15 March 1951 until January 1958 (kabinet-Adenauer I (1951-1953), -Adenauer II (1953-1957), -Adenauer III (1957-1961))
 • voorzitter Europese Commissie, from 1 January 1958 until 1 July 1967
 • lid Bondsdag (kieskring Neuwied), from October 1969 until October 1972

4.

Other positions

 • gast-hoogleraar internationale betrekkingen Universiteit van Georgetown (V.S.), 1948
 • leider Duitse delegatie bij de conferentie over het Plan-Schuman te Parijs, from June 1950
 • voorzitter Europese Beweging, from 1968 until 1974

5.

Education

Academic education
 • internationaal privaatrecht, Universiteiten van Bonn, München en Berlijn, until 1925

Honorary doctorates
 • eredoctoraten aan negen Europese en negen Amerikaanse universiteiten

6.

Miscellaneous

Miscellaneous information
 • Speelde een belangrijke rol bij de onderhandelingen over totstandkoming van het EGKS-verdrag
 • Lanceerde in 1955 de Hallstein-doctrine. Duitsland knoopt geen diplomatieke betrekkingen aan met landen die de DDR erkennen (uitgezonderd de Sovjet-Unie)
 • In 1967 maakte met name Frankrijk ernstige bezwaren tegen zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de nieuwe Europese Commissie, waarop hij zich in mei van dat jaar terugtrok

ridderorden
vele ridderorden, waaronder: Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, 11 November 1967

Awards
 • Karel de Grote-prijs, 1961
 • Europaprijs, 1968
 • Robert Schumanprijs, 1969

Military service
 • dienstplichtig militair (oberleutnant), from 1942 until 1945 (actief in Noord-Frankrijk)

7.

Publications

Publications
J. van Merriënboer, "Mansholt. Een biografie", 245-247

8.

Family

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd