E. (Esther) Ouwehand

foto E. (Esther) Ouwehand
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Esther Ouwehand (1976) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdD i (Partij voor de Dieren) en sinds 9 oktober 2019 fractievoorzitter en partijleider (trad als zodanig op 24 september 2023 tijdelijk terug). Mevrouw Ouwehand verving eerder van 11 oktober 2018 tot 31 januari 2019 Marianne Thieme i als fractievoorzitter en nam ook in januari-mei 2012 het fractievoorzitterschap al even waar. Mevrouw Ouwehand was eerder medewerker op het partijbureau van de Partij van de Dieren. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 was zij opnieuw lijsttrekker van haar partij.

PvdD
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Esther (Esther)

Place and date of birth
Katwijk (Z.H.), 10 June 1976

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • GroenLinks
 • Partij voor de Dieren, from October 2001

3.

Main functions and occupations

 • junior marketing manager, jongerentijdschriften "Sanoma Uitgevers", from 1993 until 2004
 • coördinator partijbureau Partij voor de Dieren, from 2004 until 30 November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 17 November 2015
 • waarnemend fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 January 2012 until 14 May 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 October 2016 until 13 October 2022
 • fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 October 2018 until 31 January 2019
 • fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 October 2019 until 13 October 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 February 2023
 • fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 February 2023 until 26 September 2023
 • fractievoorzitter Partij voor de Dieren, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 October 2023

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 17 november 2015 tot 18 oktober 2016 tijdelijk vervangen door Frank Wassenberg
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 13 oktober 2022 tot 2 februari 2023 tijdelijk vervangen door Eva Akerboom

4.

Party political functions

Summary
 • politiek leider PvdD, from 9 October 2019 (opgeschort sinds 24 september 2023)

Previous
 • mede-auteur verkiezingsprogramma PvdD

Leading candidate on list
 • lijsttrekker Partij voor de Dieren, Tweede Kamerverkiezingen 2021, from 13 December 2020 until 17 March 2021
 • lijsttrekker Partij voor de Dieren, Tweede Kamerverkiezingen 2023, from 24 September 2023 until 23 November 2023

5.

Other positions

Previous
 • lid bestuur Stichting "Factor Welzijn" te Katwijk, from 1994 until 2005
 • lid bestuur Jongerencentrum "De Schuit" te Katwijk, from 1993 until 31 March 2021

Derived functions
 • lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 March 2008 until 4 December 2008
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 March 2018

6.

Education

Secondary education
 • atheneum, Prot. Chr. "Pieter Groen College" te Katwijk, until June 1995

Academic education
 • beleid, communicatie en organisatie (niet voltooid), Vrije Universiteit te Amsterdam

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • In 2007 medeondertekenaar van een samen met Van Bommel (SP), Van der Ham (D66), Peters (GroenLinks) en De Roon (PVV) ingediend initiatiefvoorstel in over het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie. Het voorstel werd in juni 2008 door de Tweede Kamer verworpen. (31.259)
 • Een door haar en Renske Leijten (SP) op 28 maart 2012 ingediende motie waarin het vertrouwen in minister Schippers werd opgezegd, vanwege onvolledige informatie over de kosten van organisatie van de Olympische Spelen in 2028, werd verworpen
 • Mede-ondertekenaar van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). (33.258)
 • Op haar verzoek werden (spoed)debatten gehouden over onder meer de invloed van de gentechlobby en het aanvragen van voedselpatenten door multinationals
 • Op 3 maart 2015 verwierp de Tweede Kamer een door haar ingediende motie over afkeuring van het beleid van minister Kamp inzake de gaswinning in Groningen. De motie kreeg alleen steun van PvdD, PVV en 50PLUS.
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 1 februari 2018 over de afname van de insectenpopulatie in Nederland
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 29 maart 2019 over het advies voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem
 • Nam in 2019 van de verdediging over van een door Marianne Thieme ingediend initiatiefwetsvoorstel over een verplichte bedwelming voorafgaand aan de slacht (34.908)
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 29 mei 2019 over import van vervuild vlees uit Brazilië
 • Diende in 2020 samen met Jesse Klaver (GL) een initiatiefwetsvoorstel in tot invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (35.386)
 • Diende in 2024 een initiatiefwetsvoorstel in over afschaffing van de bio-industrie (36.562)
 • Diende in het debat over de regeringsverklaring samen met Stephan van Baarle een motie van wantrouwen in tegen het kabinet-Schoof. De motie kreeg alleen steun van DENK en PvdD.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2010 door 'Natuurmonumenten' uitgeroepen tot groenste politicus van 2009/2010
 • In 2010 was zij aanvankelijk niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer geplaatst, maar het partijcongres zette haar alsnog met 184 tegen 140 stemmen op plaats twee
 • Begin september 2023 besloot het partijbestuur haar niet langer voor te dragen als lijsttrekker, vanwege meldingen over integriteitsschendingen. Tegen dit besluit rees in de PvdD veel verzet en lokale bestuurders zegden het vertrouwen in het bestuur op. Dat besloot daarop het bestuur Ouwehand alsnog voor te dragen als lijsttrekker, maar trad tegelijkertijd af.
 • Op het congres van haar partij op 24 september 2023 werd zij met ruim 96 procent van de stemmen aangewezen als lijsttrekker. Zij maakte na afloop van dat congres echter bekend tijdelijk terug te treden als partijleider. Zij wilde dat er eerst duidelijkheid zou komen over de eerder gemelde intregiteitsschendingen. Twee weken later liet het (nieuwe) partijbestuur weten dat daarvan geen sprake was geweest.

Private life
 • Zij is sinds haar puberteit vegetariër

9.

Publications

Complete listing of publications
"Dieren kunnen de pest krijgen. En dan? (2021)

Publications
 • Ingrid Weel, "'De politiek is te gesloten'. Esther Ouwehand", Trouw, 12 februari 2007
 • Jan Hoedeman, "'Met pleistertjes komen we er niet'", De Volkskrant, 5 augustus 2011
 • "Een mens móet wel rekening houden met het milieu", Trouw, 29 juli 2013
 • Bart Zuidervaart, "Terugvechten, daar haal ik wel lol uit", Trouw, 6 augustus 2019
 • Ariejan Korteweg, "Esther Ouwehand, politica tegen wil en dank", De Volkskrant, 30 september 2019
 • Sheila Sitalsing, "Esther Ouwehand: ‘Ik heb er nooit van gedroomd in de politiek te zitten, ik zou veel liever in een platenzaak werken’", De Volkskrant, 11 oktober 2022