E.G.M. (Emile) Roemer

foto E.G.M. (Emile) Roemer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website SP, Bas Stoffelsen, CC BY-NC-ND 3.0 NL
Source: Parlement.com.

Politiek leider van de SP en lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010, 2012 en 2017. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer en was wethouder van Boxmeer en voorzitter van de SP in Noord-Brabant. Werd op 30 november 2006 Tweede Kamerlid en was aanvankelijk woordvoerder verkeer en waterstaat. In 2010 volgde hij Agnes Kant i op als fractievoorzitter. Was veel gemoedelijker dan zijn voorgangers Marijnissen i en Kant. Kon zijn partij niet naar een herhaling van het succes in 2006 leiden, ook omdat hij in debatten wel eens werd afgetroefd. Niettemin een alom gewaardeerd strijdbaar politicus. In de periode 2018-2020 was hij waarnemend burgemeester van Heerlen en daarna tot juni 2021 in Alkmaar. Sinds 1 december 2021 is de heer Roemer commissaris van de Koning in Limburg.

SP
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Emile Gerardus Maria (Emile)

Place and date of birth
Boxmeer, 24 August 1962

2.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij), from 1 January 1980

3.

Main functions and occupations

 • onderwijzer (gedeeltelijk locatieleider), Jenaplan-school te Boxmeer, from 1 January 1992 until 16 April 2002
 • lid gemeenteraad van Boxmeer, from 1 January 1994 until 16 April 2002
 • wethouder (van onder meer financiën, grondbedrijf, onderwijs en jeugd, sociale zaken en arbeidsmarkt, Wet maatschappelijke ondersteuning, en voorlichting) van Boxmeer, from 16 April 2002 until 30 November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 18 January 2018
 • fractievoorzitter SP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 March 2010 until 13 December 2017
 • waarnemend burgemeester van Heerlen, from 16 March 2018 until 28 September 2020
 • waarnemend burgemeester van Alkmaar, from 1 October 2020 until 23 June 2021
 • Commissaris van de Koning in Limburg, from 1 December 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/6)
 • voorzitter Vergadering en Bestuur EGTS Euregio Maas-Rijn, Eupen (als cvdK)
 • lid Raad van Advies Maastricht Working on Europe (als cvdK)

Previous (2/5)
 • onderzoeker kwaliteit rijschoolsector, from January 2021 until April 2021
 • informateur coalitievorming Noord-Brabant, from May 2021 until 10 June 2021 (samen met Marja van Bijsterveldt)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions (2/4)
 • ambassadeur samenloop tegen kanker in Gennep, from January 2013
 • lid Raad van Advies Stichting Martin Luther King-lezing, from 13 May 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Interpelleerde op 12 maart 2009 minister Eurlings over de problemen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) (31.888)
 • In 2010 nam de Tweede Kamer een door hem ingediende motie aan over een afdwingbare norm van 10 procent bij de inhuur van externen door ministeries
 • Werd in 2017 medeondertekenaar van een door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) in 2016 ingediend initiatiefwetsvoorstel over nationale maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte mondiale klimaatafspraken (34.534)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2011 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag
 • Zette zich in voor snelle strafvervolging van de in Duitsland wonende Nederlandse SS'er Klaas Carel Faber
 • Was in 2018 een serieuze kandidaat voor de functie van commissaris van de Koning in Gelderland. Provinciale Staten gaf de voorkeur aan de CDA'er John Berends, burgemeester van Apeldoorn.

Private life
 • Zijn vader was tijdens de Bezetting actief in het verzet

9.

Publications

Publications
 • Jos Roemer, "Passie voor politiek. Het levensverhaal van Emile Roemer" (2017)
 • Arjan Visser, "Macht begeer ik helemaal niet", rubriek 'Tien Geboden', Trouw, 26 maart 2011
 • Pieter van Os en Esther Wittenberg, "De man die de scherpe randjes van de SP haalde", NRC Weekend, 28 en 29 januari 2012

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.