Handvest van de Verenigde Naties

Source: Europa Nu.

Dit handvest vormt de grondslag van de Verenigde NatiesĀ i. Het bepaalt de rechten en plichten van de lidstaten en legt de organen en procedures van de Verenigde Naties vast.

Het is een internationaal verdrag dat de belangrijkste beginselen van de internationale betrekkingen vastlegt. Zo zijn volgens het verdrag alle staten soeverein (staten regeren zelf over hun eigen land) en gelijk, en is het verboden om geweld in de internationale betrekkingen te gebruiken dat niet strookt met de doelstellingen van de VN.

Het handvest in 1945 kort na de Tweede Wereldoorlog in San Francisco ondertekend en sindsdien slechts op relatief kleine punten veranderd.

1.

Meer informatie