Leonardo da Vinci

Source: EU monitor.

Het Leonardo Da Vinci programma was een onderdeel van onderwijsprogramma Leven Lang Leren, wat tot doel had om de uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen de onderwijs- en beroepsonderwijsstelsels van de verschillende Europese lidstaten te vergroten. Leonardo Da Vinci specifiek had tot doel de beroepsopleiding in de Europese Unie i te bevorderen. Beroepsopleidingen moesten met behulp van het programma beter aansluiten bij de veranderende behoeften op de arbeidsmarkt. Leonardo da Vinci was in werking van 2007 tot en met 2013.

In 2014 werd het Leven Lang Leren programma vervangen door Erasmus+ i. De programma's die deel uitmaakten van Leven Lang Leren, waaronder Leonardo Da Vinci, werden voortgezet onder de naam Erasmus+. De naam Leonardo Da Vinci wordt daarom niet meer gehanteerd.

1.

Meer informatie