Sociaal-Economische Raad (SER)

Source: Parlement.com.
Sociaal-Economische Raad (SER)
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan op het gebied van sociaal-economische vraagstukken.

De SER adviseert in deze hoedanigheid de regering en het parlement over sociaal-economisch beleid. Daarnaast brengt de SER verschillende partijen samen om afspraken te maken en te overleggen over belangrijke onderwerpen, zoals Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Ook heeft de SER bestuurlijke taken, zoals het bevorderen van medezeggenschap in bedrijven. De SER is gestructureerd als een vereniging.