Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat klachten van burgers over onbehoorlijk gedrag van organen en ambtenaren van de centrale overheid en politie onderzoekt. Burgers kunnen met klachten naar de ombudsman stappen, en de ombudsman kan ook op eigen initiatief onderzoek doen naar mogelijk onrechtmatig gedrag van de overheid.

Niemand kan de ombudsman voorschrijven hoe hij zijn taak moet uitvoeren. De ombudsman heeft wel de plicht een jaarverslag naar de Kamer te sturen.

De ombudsman doet aanbevelingen voor ministeries over hoe bepaalde knelpunten opgelost zouden kunnen worden. Deze aanbevelingen zijn niet bindend. Mocht een ministerie niets doen met de aanbevelingen dan stelt de ombudsman de Tweede Kamer daar van op de hoogte.