Education, Culture and Science (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindslieden van OCW i over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling i voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

Tot de onderwijsaangelegenheden behoren

 • basis- en speciaal onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 • hoger onderwijs (waaronder studiefinanciering)
 • onderwijskansenbeleid
 • groepsgrootte in het onderwijs
 • ICT in het onderwijs
Voorzitter is I.J.M. (Ingrid) Michon-Derkzen. Ondervoorzitter is N.L. (Liane) den Haan. Griffier is Mw. M. Verhoev.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-11-03 34334 - Onderwijs aan vreemdelingen  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-06-06 36373 - Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs i 1e
2023-04-14 36341 - Wet tot vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF) i 2e
2022-12-21 36283 - Aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule i groen vinkje

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-09-19 36410 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 2e
2023-09-19 36435 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)  
2023-05-17 36360 VIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 1e

5.

Dossiers (overige)

2021-09-03 35903 - Oprichting vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research)  
2021-04-22 35813 - Initiatiefnota “Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector”  
2020-01-03 35364 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2019-2020