Education, Culture and Science (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindslieden van OCW i over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling i voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

Tot de onderwijsaangelegenheden behoren

 • basis- en speciaal onderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 • hoger onderwijs (waaronder studiefinanciering)
 • onderwijskansenbeleid
 • groepsgrootte in het onderwijs
 • ICT in het onderwijs
Voorzitter is I.J.M. (Ingrid) Michon-Derkzen. Ondervoorzitter is N.L. (Liane) den Haan. Griffier is Mw. M. Verhoev.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Stephan van BaarleBaarle MA, S.R.T. vanDENK
2RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
3Photo H.J. (Harm) BeertemaBeertema, H.J.PVV
4Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
5Photo M. (Martin) BosmaBosma, Drs. M.PVV
6Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
7Ralf DekkerDekker, Drs. R.J.FVD
8Nico DrostDrost, N.CU
9Z. (Zohair) El Yassini (Bron: Website VVD.nl)El Yassini, Z.VVD
10Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
11K.B. (Kiki) Hagen MAHagen MA, K.B. D66
12R.J. (Rudmer) HeeremaHeerema, R.J.VVD
13H.E. (Habtamu) de HoopHoop, H.E. dePvdA
14Photo A. (Alexander) KopsKops, A.PVV
15RS34595_210201_SP_#07_Peter_KwintKwint, Drs. J.P.SP
16Jeanet van der Laan (Bron: fotografie Sven van der Vlugt)Laan, Drs. J.M.P. van derD66
17Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
1820-Ingrid MichonMichon-Derkzen, Mr. I.J.M.VVD
19Mohammed MohandisMohandis, M.PvdA
20Mariëlle PaulPaul, Drs. M.L.J.VVD
21Website CDA.nlPeters, Drs. W.P.H.J.CDA
22Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
23Nicki Pouw-VerweijPouw-Verweij, Dr. N.J.F.JA21
24Fonda SahlaSahla, F.D66
25S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
26Website CDA.nlSlootweg, Drs. E.J.CDA
27Pim van StrienStrien, P.J.Th. vanVVD
2839-Ruud VerkuijlenVerkuijlen MA, R.VVD
29Wassenberg, F.P. (Frank)Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
30L.M. (Lucille) WernerWerner, L.M. CDA
31Lisa WesterveldWesterveld, Drs. E.M.GL
3232-Hatte van der WoudeWoude, Drs. H.H. van derVVD
33J. (Jorien) WuiteWuite, J.D66

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-11-03 34334 - Onderwijs aan vreemdelingen  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2022-12-21 36283 - Aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule i 2e
2022-12-15 36276 - Enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen i 2e
2022-11-30 36257 - Initiatiefvoorstel Verankering van het leerrecht i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Najaarsnota) groen vinkje
2022-09-20 36200 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 groen vinkje
2022-07-11 36165 - Zevende incidentele suppletoire begroting OCW 2022 (Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden) i 1e

5.

Dossiers (overige)

2021-09-03 35903 - Oprichting vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research)  
2021-04-22 35813 - Initiatiefnota “Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector”  
2020-01-03 35364 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2019-2020