Agriculture, Nature and Food Quality (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om:

  • Biodiversiteit
  • Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals
  • Dierenwelzijn
  • Kwekersrecht
  • Dienst Landelijk Gebied
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit i en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Veel van de onderwerpen hebben een Europese component.

Voorzitter is M. (Mustafa) Amhaouch. Ondervoorzitter is A.M. (Anne-Marijke) Podt. Griffier is dhr. R. Jansma.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-11-13 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS  
2017-02-21 34682 - Nationale Omgevingsvisie  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2022-12-15 36277 - Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur i 1e
2022-04-15 36076 - Natuurcompensatiebank i rood kruisje
2021-12-27 35998 - Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete i groen vinkje

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-05-17 36360 XIV - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022 2e
2023-05-11 36350 XIV - Wijziging begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023 (Voorjaarsnota) 2e
2022-11-24 36250 XIV - Wijziging begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022 (Najaarsnota) groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2021-02-26 35742 - Initiatiefnota over groen in de stad  
2020-11-03 35616 - Initiatiefnota “Weidse blik op de weidevogels”  
2020-02-12 35393 - Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk